Bezpečnosť bola našou prioritou aj v roku 2018, zaviedli sme mobilné výstražné prahy aj radary na meranie rýchlosti

Aj v roku 2018 sme sa sústredili na zvyšovanie bezpečnosti na diaľniciach a rýchlostných cestách. Doplnili sme nové zvodidlá, oplotenie, skontrolovali funkčnosť a bezpečnosť zariadení na odpočívadlách a zaviedli sme aj bezpečnostné novinky – mobilné výstražné prahy, radary a plošiny.

V roku 2018 sme pre nedostatočnú pozornosť vodičov prišli o dve vozidlá Diaľničnej patroly a 18 signalizačných vozíkov. Zabezpečili sme tzv. mobilné výstražné prahy a radary na meranie rýchlosti, ktoré môžu pomôcť takéto situácie minimalizovať. Okrem toho sme začali využívať aj plošiny, ktoré chránia našich zamestnancov pracujúcich v teréne.

Autá Diaľničnej patroly dostali ďalšie dôležité vybavenie a to kúžel s LED osvetlením, LED sadu potrebnú pri zabezpečení vozidla, uzávery  či prekážky.

 

 

Bezpečnostné prvky na cestách

 

V roku 2018 sme zrealizovali plánované veľkoplošné a lokálne opravy vozoviek na komunikáciách v správe Národnej diaľničnej spoločnosti v celkovej dĺžke 45 km a súvislú údržbu vozoviek v dĺžke 40 km

 

Doplnili sme tiež 18,907 km nových zvodidiel v úseku rýchlostnej cesty R2 Šaca – Poľov a na diaľnici D1 Poprad-Východ – Spišský Štvrtok, obnovili a opravili sme zvodidlá v dĺžke 10,019 km. Ukončili sme projekt Zvýšenia bezpečnosti dopravy na úseku diaľnice D1 Ivachnová - Važec, kde sme v strednom deliacom páse vymenili pôvodné oceľové zvodidlá za nové betónové v dĺžke 7,479 km.

 

 

Osadili sme 9 641 ks nových retroreflexných dopravných gombíkov, ktoré prispievajú k lepšej orientácii za zlých poveternostných podmienok. Opravili sme 57 ks tlmičov nárazov. Osadené tlmiče nárazov v súčasnosti chránia viac ako 85% križovatkových vetiev.

 

Ďalej sme osadili vodiace dopravné zariadenia a okrem toho pokračujeme aj v aktualizácii zvislého a vodorovného dopravného značenia. V roku 2018 sme zaktualizovali dopravné značenie na diaľničných úsekoch D2 Lamač - Brodské, D1 Trnava – Horná Streda, D1 Prešov – Budimír a na rýchlostnej ceste R3 Trstená – obchvat.

 

Opätovne sme pre motoristickú verejnosť sprejazdnili križovatku Hendrichovce na diaľničnom úseku D1 Široké – Chminianska Nová Ves.

 

Staráme sa  aj o to, aby pri každej diaľnici a rýchlostnej ceste bolo oplotenie, ktoré bráni lesnej zveri dostať sa na cestu. Okrem doplnenia nového oplotenia obnovujeme už aj existujúce oplotenie. V roku 2018 sme doplnili 4,316 km nového oplotenia a opravili 1,384 km existujúceho oplotenia.

 

Vykonali sme tiež niekoľko sanácií zosuvov svahov, z tých najvýznamnejších treba spomenúť ukončenie sanácie zosuvu svahu na rýchlostnej ceste R2 pri Zvolene.

 

Krajšie a užitočnejšie odpočívadlá

 

Na odpočívadlách sme vymenili, prípadne doplnili, mobiliár – na 13 odpočívadlách bolo spolu vymenených 50 ks posedení so strieškou, 8 bez striešky a 36 lavičiek.

Skontrolovali sme všetky detské ihriská, ich funkčnosť a bezpečnosť a rovnako pribudlo aj nové ihrisko na odpočívadle Piešťany PS, aby oživilo odpočívadlo a umožnilo deťom aktívne stráviť voľný čas pri oddychu na odpočívadle. Zrevitalizované boli dve ihriská a to doplnením novej dopadovej plochy na odpočívadle Východná PS a Považská Bystrica ĽS.

 

Na štyroch odpočívadlách - Hrádok obidve strany, Štrba obidve strany – sme vybudovali  plochy na aktívny odpočinok – fitnes zóny s vonkajšími fitnes strojmi, ktoré slúžia na komplexné precvičenie celého tela, posilnenie svalstva a kĺbov, zvýšenie cirkulácie krvi. Tie vodičom pomôžu  bojovať s únavou z dlhej cesty.

 

Na 29 odpočívadlách sme upravili a ošetrili vegetáciu: orezali stromy, konáre, dosadili nové dreviny, kry či odstránili burinu.