Bezpečnostné prvky pomáhajú zvýšiť bezpečnosť na diaľniciach

Národná diaľničná spoločnosť od začiatku júla 2018 postupne zaviedla do premávky nové bezpečnostné prvky, ktoré pomohli a  pomáhajú zvýšiť bezpečnosť premávky a ochranu  zamestnancov NDS pri práci. Doposiaľ sme od roku 2018 nezaznamenali žiadny smrteľný úraz ani úraz s ťažkým zranením či postihnutím. Motoristi v minulom roku na diaľniciach a rýchlostných cestách zničili 17 signalizačných vozíkov NDS a jedno vozidlo Diaľničnej patroly. Tieto incidenty spôsobili siedmim zamestnancom NDS ľahšie úrazy s práceneschopnosť kratšou ako tri dni.

Výrazná pomoc – spomaľovacie prahy

Za jedno z hlavných opatrení, ktoré znížilo riziko dopravnej nehody pri prácach na cestách v správe NDS, považujeme používanie spomaľovacích bezpečnostných prahov. Ich úlohou je v poslednom okamihu upozorniť vodičov, aby sa ihneď preradili do voľného jazdného pruhu, ak predtým nepostrehli dopravné značenie, ktoré označuje začiatok pracovného miesta na diaľnici alebo rýchlostnej ceste. Spomaľovacie prahy plnia dôležitý cieľ – chránia motoristov a zamestnancov NDS rovnako aj majetok, teda dopravné prostriedky a diaľničnú infraštruktúru.  Od začiatku júla, kedy sme začali prahy používať, sa do konca roku 2018 využili celkovo 362 krát. Každé stredisko má k dispozícii dve sady po 3 ks spomaľovacích prahov.

 

Aj radary pomáhajú

Hneď na to v auguste 2018 pribudli k spomaľovacím prahom radary ako ďalší bezpečnostný prvok, ktorý používame pre zvýšenie ochrany našich zamestnancov a motoristickej verejnosti. Radary slúžia na monitorovanie rýchlosti a tak znižujú riziko dopravnej nehody medzi vozidlom NDS, ktoré je v statickom stave a iným pohybujúcim sa vozidlom bežnej cestnej premávky. Toto zariadenie zobrazí vodičovi jeho rýchlosť alebo informuje ostatných účastníkov cestnej premávky o rýchlosti prechádzajúcich vozidiel za ideálnych podmienok vo vzdialenosti až 100 m pred radarom. Každé stredisko NDS má k dispozícii 2 ks radarov.  

Ďalšie opatrenia pre bezpečnosť zamestnancov

Od novembra 2018 sme zvýšili bezpečnosť práce s dopravnými kužeľmi, ktoré nahradili dočasné dopravné značky pri prácach na ceste. Pre bezpečnejšiu operatívnosť a lepšiu manipuláciu pri používaní dopravných kužeľov výšky 75 cm sme zakúpili špeciálne plošiny umiestnené priamo na vozidle. K dispozícii je ich v súčasnej dobe 16 ks.

Na zabezpečenie najvyššej možnej miery bezpečnosti a zároveň aj pohodlia našich zamestnancov NDS postupne zabezpečuje pre obslužný personál na cestách vysoko viditeľné oblečenia, ktoré spĺňajú prísne požiadavky ako na zloženie tak aj na prevedenie odevov podľa najnovšej medzinárodnej normy. Tieto odevy majú zvýšenú kvalitu fluorescenčného povrchu kombinovaného s reflexným materiálom pri vyššom podiele bavlny, ktorý ich zaraďuje do najvyššej úrovne ochrany a zabezpečuje väčšie pohodlie a viditeľnosť nositeľa počas denného svetla a aj za osvetlenia reflektormi motorových vozidiel v tme.

 

Nové u Diaľničnej patroly

Okrem štyroch nových vozidiel, ktoré nahradili vyradené vozidlá v radoch Diaľničnej Patroly, do jej výbavy boli doplnené od júna 2018 svietiace reflexné kužele v počte 48 ks a LED sady v počte 40 ks, ktoré umožňujú zviditeľniť miesto, prípadne vozidlo tvoriace prekážku na ceste.

 

Pozornosť za volantom na prvom mieste

Pracovníci NDS pôsobia denne priamo v teréne, či už pri štandardnej údržbe alebo pomáhajú pri zabezpečovaní mimoriadnych situácií. Preto vyzývame motoristov, aby pri jazde za volantom dbali na pozornosť a opatrnosť, chránia tak svoj život i životy našich zamestnancov.