Diaľničné autority V4: Napriek nepredvídateľnému financovaniu nemôžeme poľaviť v príprave

Je problematické zostavovať harmonogram projektov diaľnic a rýchlostných ciest, keď sa nedá garantovať, či bude finančné krytie. Na konferencii Vyšehradská križovatka nápadov na to upozornil člen predstavenstva a riaditeľ investičného úseku NDS Stanislav Beňo. S ďalšími predstaviteľmi Ředitelství silnic a dálnic, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő, Magyar Közút Nonprofit, Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad sa zhodli na tom, že napriek tejto nepredvídateľnosti financovania sa príprava stavieb nesmie zastaviť.

Beňo vyzdvihol, že naproti eurofondom, ktoré sú plánované na dlhšie obdobie, je štátny rozpočet vždy známy iba na jeden rok. Prípravné kroky pritom trvajú násobne dlhšie. „Ak chceme ísť vyšším tempom, okrem zdroja financovania musí byť jasný aj plán financovania v horizonte 5-10 rokov,“ povedal Beňo.

 

Niektoré krajiny zo skupiny V4 totiž čelia záväzku – môžu realizovať len tie procesy, na ktoré majú finančné krytie. Kým sa však príprava projektu dokončí, dokumentácia si môže vyžadovať zmeny, ktoré zase môžu mať vplyv na výšku potrebných prostriedkov. V Poľsku vidia riešenie v tom, že časť dokumentácie je záväzná a druhá časť sa môže optimalizovať. V Maďarsku im v riešení pomáha tzv. podmienečné verejné obstarávanie. V Českej republike majú inštitúciu, ktorá financuje výstavbu (Státní fond dopravní infrastruktury), avšak tá sa viaže tiež na štátny rozpočet.

 

Zástupcovia diaľničných spoločností sa dotkli aj viacerých špecifických tém z oblasti prípravy. Diskusia sa týkala napríklad vyvolaných investícií vo forme prekládky inžinierskych sietí. Účastníci sa rozprávali o tom, kto by mal takéto náklady znášať. „V západných krajinách je zodpovedný za vecné preloženie aj za financovanie prevádzkovateľ siete. Myslím si, že týmto smerom by sme sa mali uberať aj my,“ povedal generálny riaditeľ NDS Vladimír Jacko.

 

Odborníci sa rozprávali aj o spolupráci s rôznymi inštitúciami v kontexte vydávania stanovísk. Takisto sa bavili o výhodách a nevýhodách žltého či červeného FIDIC-u.