Japonská delegácia v Sitine

Zástupcovia z Veľvyslanectva Japonska v SR a Jaspers prijali naše pozvanie a prezreli si prevádzku mestského diaľničného tunela Sitina v Bratislave. Každodennú prevádzku Sitiny im odprezentovali naši tuneloví špecialisti a zamestnanci Centrálneho operátorského pracoviska, ktorí riadia a dohliadajú na plynulosť dopravy pred a za tunelom.

Japonská delegácia zhodnotila prevádzkovú činnosť a dôraz na bezpečnosť v tuneloch na špičkovej úrovni. Výstavbu diaľničného úseku s tunelom Sitina realizovalo japonsko-švédske konzorcium Taisei Corporation – Skanska. Výstavba bola financovaná japonskou rozvojovou a investičnou bankou JBIC – Japan Bank for International Cooperation.

 

Diaľničný tunel Sitina, ktorý je so svojou dĺžkou 1 440 metrov súčasťou úseku D2 Bratislava, Viedenská cesta – Bratislava, Staré Grunty, sa začal raziť v roku 2003. Tunel Sitina sprístupnila Národná diaľničná spoločnosť motoristom 24.6.2007. Maximálna denná intenzita dopravy v tuneli je zhruba 70-tisíc vozidiel.

Lepšie bezpečnostné opatrenia

Tunel Sitina prešiel za 12 rokov aj mnohými úpravami.  Vodiace osvetlenie vozovky tunela pôvodne iba svietilo, po úprave v prípade požiaru alebo dopravnej nehody bliká a tým upozorňuje vodičov. Únikové východy sú po novom zelenej farby s názvom EXIT a označené aj svetelným LED osvetlením zelenej farby, SOS výklenky sa zmenili na oranžovú farbu a núdzové zálivy dostali oceľové zvodidlá pre zmiernenie nárazu vozidla do kolmej steny tunela v prípade dopravnej nehody. Úseky pred vjazdom do tunela sú vybavené oceľovými otvárateľnými zvodidlami pre zvýšenie bezpečnosti pred tunelom a v miestach hasičských nástupných plôch. Na vstupoch do Bratislavy sú umiestnené informačné tabule, ktoré poskytujú  informácie o prejazdnosti tunela aj diaľnice. Už od otvorenia tunela Sitina zabezpečujú pomoc pre motoristov špeciálne servisné oranžové vozidlá s 2-člennou posádkou tunelových špecialistov.