Konvoj s humanitárnou pomocou je oslobodený od mýta

Vďaka zákonu Lex Ukrajina sú humanitárne konvoje prevážajúce materiálnu pomoc a vozidlá prevážajúce cudzincov oslobodené od platenia mýtnych poplatkov. Opatrenie platí aj spätne od 26.2.2022. Je však potrebné a dôležité, aby bolo vozidlo humanitárnej pomoci zaregistrované.

Ako sa zaregistrovať

Najjednoduchším spôsobom ako zaregistrujete svoje vozidlo nad 3,5 tony ako oslobodené od úhrady elektronického mýta je podanie žiadosti o registráciu cez Kontaktné miesta prevádzkovateľa mýtneho systému, ktoré sa nachádzajú v každom krajskom meste SR (zoznam je uvedený na www.emyto.sk). Žiadosť musí obsahovať:

  • potvrdenie orgánu štátnej správy SR obsahujúce časové ohraničenie jazdy (ideálne na úroveň dňa)
  • evidenčné číslo vozidla
  • podpis a pečiatku
  • emailový kontakt

Oslobodenie sa uplatňuje od 26. februára 2022

Dôležité je upozorniť tiež na fakt, že nárok na oslobodenie vozidla od úhrady mýta platí od termínu 26.2.2022. V prípade, že od tohto termínu vozidlo uhradilo mýto (bolo štandardne zaregistrované a jazdilo s palubnou jednotkou), tak prevádzkovateľ vozidla/vodič je oprávnený požiadať správcu výberu mýta o vrátenie platby. 

 

Ako požiadať o vrátenie platby mýta

O vrátenie úhrady požiadate zaslaním klasickej reklamácie buď osobne na Kontaktnom mieste alebo emailom na adrese info@emyto.sk alebo cez Zákaznícky portál na stránke www.emyto.sk:

  • vrátenie mýta je možné od 26.2.2022 do maximálne 6 mesiacov od skončenia mimoriadnej situácie
  • vrátenie mýta je možné len za užívanie vymedzených úsekov ciest vozidlami prevážajúcimi humanitárnu pomoc a cudzincov, čo preukáže prevádzkovateľ vozidla potvrdením orgánu štátnej správy

ilustračné foto