Líniové riadenie dopravy úspešne spustené aj v ďalšej fáze

Najmodernejšie líniové riadenie cestnej premávky je už spustené v plnej verzii – kompletne na úsekoch bratislavských diaľnic D1 a D2 od štvrtkového rána (9.12.2021).

NDS v nočných hodinách pristúpila k spúšťaniu líniového riadenia dopravy aj na úseku D2 od križovatky Jarovce po Mlynskú dolinu v oboch smeroch. V prvej etape sme dopravu líniovo riadili len v trase D1 medzi križovatkou Bratislava, Pečňa a Bratislava, východ. Zavedením systému inteligentných, chytrých diaľnic dokážeme navýšiť kapacitu preťažených úsekov o 10 až 20% oproti stavu bez aktívneho riadenia. Na území Bratislavy výrazne znížime výskyt kolón a ich rozsah, zlepšíme plynulosť dopravy a zároveň včasným varovaním vodičov pri dopravných incidentoch zvýšime bezpečnosť cestnej premávky. V časoch priaznivých dopravných a poveternostných podmienok bude možné jazdiť rýchlosťou 130 km/h. Medzi 22:00 a 06:00 bude po novom rýchlosť obmedzená na 100 km/h.

 

Optimalizovať dopravu nám pomáhajú desiatky senzorov

Vstupné údaje pre riadiaci systém zbierame zo 178 senzorov umiestnených na diaľnici. Ide najmä o detektory vozidiel, stavu vozovky a senzory ovzdušia (teplota, zrážky, dohľadnosť). Systém získané údaje overí, vyhodnotí, následne namodeluje premávkové procesy a vytvorí krátkodobé predikcie ďalšieho vývoja. Riadenie premenných dopravných značiek bude prebiehať automaticky, pričom ich nastavenie bude prehodnocované každých 60 sekúnd, pri závažnejších incidentoch aj skôr.