Most na R2 pri Mýtnej sprejazdňujeme

Most v rámci úseku R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce, ktorý vykazoval známky sadania, sa už postupne sprejazdňuje. Počas záručnej doby sa bude most naďalej geodeticky monitorovať zo siete pozorovacích bodov. V prvom roku sa bude most sledovať raz za kvartál, v ďalšom období dvakrát ročne a neskôr raz ročne.

Motoristi tak už majú v súčasnosti k dispozícii celý 13,5-kilometrový úsek rýchlostnej cesty R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce bez nutnosti obchádzať most pri obci Mýtna. Rýchlostná cesta pomáha najmä nákladnej doprave, keďže doprava je tu plynulejšia, bezpečnejšia a pre kamióny tým pádom aj ekonomicky výhodnejšia. Po dobudovaní susedného úseku R2 Kriváň – Mýtna ušetrí tento 20-kilometrový ťah motoristom zhruba 8 minút.

 

Na základe geodetických meraní spomínaného mosta, priestoru pred a za ním sme hneď po zistení sadania pripravili zoznam opatrení pre komplexnú úpravu v úseku, v ktorom došlo k sadaniu mostného a cestného telesa. Išlo o:

 

  • rektifikáciu ložísk na dvoch oporách,
  • úpravu na odvodnení mosta,
  • úpravu na dlažbe pod mostom,
  • úpravu výškového vedenia zvodidiel na krídlach.

 

Takisto boli potrebné úpravy na mostných záveroch, úprava stredného deliaceho pruhu, protihlukovej steny, vozovky v potrebnej dĺžke, betónového monolitického žľabu a výšková úprava inklinometra v strednom deliacom pruhu pri dvoch oporách. Cenový dopad opravy daného mosta ako aj presné príčiny sú ešte predmetom analýz.