Na baníkov pri razení tunela Prešov oddnes dohliada sv. Barbora

Vysvätením tunela a osadením sochy svätej Barbory, patrónky baníkov, sa naplno rozbehla výstavba tunela Prešov, ktorý je súčasťou úseku D1 Prešov západ - Prešov juh.

Tunel Prešov je hlavným tunelovým objektom tzv. juhozápadného obchvatu mesta Prešov. Účelom tohto objektu je vytvorenie nosnej konštrukcie tunela v horninovom masíve výstavbou bez narušenia nadložia, teda razením. Nosná konštrukcia razeného tunela tvorí hlavnú časť tunelových rúr, pričom určuje dopravný priestor pre vedenie diaľničnej komunikácie a umiestnenie jednotlivých prvkov technického vybavenia tunela.

 

 

Tunel Prešov bude dvojrúrový, s jednosmernou premávkou v každej rúre. Severná tunelová rúra bude mať dĺžku 2 230,5 m a južná 2 244 m. Razenie je realizované zo západného i východného portálu cyklickou metódou razenia - Novou rakúskou tunelovacou metódou (NRTM). 

 

 

50 tisíc nákladiakov zeminy

 

Momentálne sa pracuje na dvoch čelbách, na každom portáli 16 pracovníkov. Spolu teda na tuneli pracuje 32 ľudí. Koncom septembra predpokladáme začatie razenia na 4 čelbách.

 

Výrub z tunela predstavuje cca 400 tisíc m3 rúbaniny. Keďže jedno vozidlo vyvezie 8 m3, z tunela tieto vozidlá budú musieť vyjsť spolu cca 50 000 tisíckrát. 

 

Predpoklad prerazenia tunela Prešov je v lete 2019. 

 

Výstavba úseku D1 Prešov západ - Prešov juh je spolufinancovaná z fondov Európskej únie.