Prešov západ

Metropola Šariša získala juhozápadný obchvat

Metropola Šariša získala juhozápadný obchvat

<p>Národná diaľničná spoločnosť slávnostne odovzdala motoristickej verejnosti diaľnicu D1 Prešov, západ – Prešov, juh. Tranzitná doprava smerujúca z Liptova na východné Slovensko a opačne už od 28. októbra 2021 obchádza Prešov. Do života ju uviedli, okrem iných vzácnych hostí, aj 4 motoristi vyžrebovaní v rámci špeciálnej digitálnej kampane „Obchádzam už Prešov“.</p>

Uzávera D1 pri Prešove

Uzávera D1 pri Prešove

<p>Z dôvodu betonáže mosta na novobudovanej diaľnici D1 Prešov, západ - Prešov, juh budeme musieť na úseku D1 Svinia - Prešov uzavrieť vjazd a výjazd z Prešova. </p>

Tunel Prešov je prerazený o tri mesiace skôr

Tunel Prešov je prerazený o tri mesiace skôr

<p style="text-align:justify;">Tunel Prešov prerazili v kalote o tri mesiace skôr ako sa predpokladalo. Slávnostná prerážka tunela sa uskutočnila 13. júna za účasti ministra dopravy a výstavby Árpáda Érseka, generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti Jána Ďurišina a ďalších hostí. </p>

Z tunela Prešov je vyrazených viac ako 70 percent

Z tunela Prešov je vyrazených viac ako 70 percent

Z tunela Prešov je už vyrazených viac ako 70 percent dĺžky tunela. Tunel sa razí Novou rakúskou tunelovacou metódou (NRTM) a je súčasťou úseku D1 Prešov západ - Prešov juh.

Na baníkov pri razení tunela Prešov oddnes dohliada sv. Barbora

Na baníkov pri razení tunela Prešov oddnes dohliada sv. Barbora

Vysvätením tunela a osadením sochy svätej Barbory, patrónky baníkov, sa naplno rozbehla výstavba tunela Prešov, ktorý je súčasťou úseku D1 Prešov západ - Prešov juh.

Začali sme s razením tunela Prešov

Začali sme s razením tunela Prešov

Práce na tuneli Prešov sa naplno rozbehli začiatkom augusta. Predpoklad prerazenia tunela je v lete 2019.

S razením tunela Prešov začneme v júli

S razením tunela Prešov začneme v júli

Minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek spoločne s generálnym riaditeľom Národnej diaľničnej spoločnosti Jánom Ďurišinom skontroloval posun vo výstavbe úseku D1 Prešov západ - Prešov juh.

EIA na D1 pri Prešove je ukončená, práce sa môžu naplno rozbehnúť

EIA na D1 pri Prešove je ukončená, práce sa môžu naplno rozbehnúť

Proces posudzovania vplyvov stavby na životné prostredie (EIA) pre úsek D1 Prešov západ - Prešov juh je ukončený. Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR nadobudlo právoplatnosť, to znamená, že práce na výstavbe dôležitého úseku D1 sa môžu naplno rozbehnúť.