Tunel Prešov je prerazený o tri mesiace skôr

Tunel Prešov prerazili v kalote o tri mesiace skôr ako sa predpokladalo. Slávnostná prerážka tunela sa uskutočnila 13. júna za účasti ministra dopravy a výstavby Árpáda Érseka, generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti Jána Ďurišina a ďalších hostí. 

Na ražbe tunela Prešov, ktorý je súbežne razený na štyroch čelbách, sa celkovo podieľalo 240 pracovníkov. Práce sa realizovali v nepretržitej prevádzke od konca júla 2018. Celkový objem výrubu z tunela predstavuje takmer 420 000m3    

Tunel Prešov bude dlhý 2 244 m, pričom severná tunelová rúra bude mať dĺžku 2 230,5 m a južná tunelová rúra 2 244 m. Tunel bude dvojrúrový, s jednosmernou premávkou v každej rúre, bude mať 2 núdzové zálivy a 8 priečnych prepojení. Navrhovaná rýchlosť v tuneli je 100 km/h. 

 

Práce prebiehajú v zmysle harmonogramu

 

Okrem tunela postupujú práce aj na ďalších objektoch stavby, prebiehajú práce na oporných a zárubných múroch, zakladanie mostov je takmer ukončené,  na väčšine mostov sú vybudované piliere a opory, momentálne sa pracuje na budovaní nosných konštrukcii mostov, zemné práce sa rovnako postupne chýlia ku koncu. Po dobudovaní bude úsek D1 Prešov západ – Prešov juh dlhý 7,870 km. Úsek bude motoristom slúžiť od leta 2021. 

 

Centrum mesta bez tranzitnej dopravy

 

Aktuálne celý  objem  dopravy  prechádza po cestách mesta Prešov, čo so sebou prináša negatívne vplyvy na život obyvateľov aj životné prostredie. Diaľničný obchvat Prešova tak značne odbremení centrum mesta od hlučného tranzitu. Diaľnica D1 bude tvoriť „západný“ obchvat mesta Prešov a rýchlostná cesta R4 bude tvoriť „severný“ obchvat mesta Prešov.

 

Na výstavbu prvej etapy severného obchvatu Prešova je už súťaž ukončená. Víťazným uchádzačom sa stalo združenie Váhostav – SK, a. s.  a TuCon, a. s. s navrhovanou zmluvnou cenou 142 876 816, 00 € bez DPH. Toto rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné, nakoľko ostatní uchádzači môžu podať odvolanie do 10 dní od doručenia rozhodnutia NDS.

 

NDS plánuje podpis Zmluvy o dielo v druhom júlovom týždni a začiatok prác na konci júla. Tieto termíny platia iba za predpokladu, že nedôjde k odvolaniu voči rozhodnutiu NDS o vyhodnotení ponúk. Ak odvolanie podané bude, potom tieto termíny budú posunuté o približne tri mesiace, pokiaľ o odvolaní rozhodne ÚVO.  Lehota výstavby je 1340 dní tzn. cca 44 mesiacov.

 

V prípade druhej etapy severného obchvatu prebieha na základe požiadavky ÚHP dopracovanie niekoľkých variant ekonomických analýz (CBA). Na základe výsledkov CBA vydá ÚHP stanovisko či ďalšie pokračovanie prípravy bude v plnom alebo polovičnom profile. V prípade, že padne rozhodnutie o pokračovaní v plnom profile, tak sme pripravení vyhlásiť súťaž začiatkom roku 2020. V prípade, že budeme musieť ísť do polovičného profilu, je potreba túto dokumentáciu prepracovať a tým pádom predpokladáme zhruba 12 mesačné oneskorenie. 

 

 

Financovanie výstavby

 

Stavba je spolufinancovaná zo zdrojov Európskej únie, jej zhotoviteľom je združenie spoločností Eurovia SK, Doprastav a Metrostav.