Z tunela Prešov je vyrazených viac ako 70 percent

Z tunela Prešov je už vyrazených viac ako 70 percent dĺžky tunela. Tunel sa razí Novou rakúskou tunelovacou metódou (NRTM) a je súčasťou úseku D1 Prešov západ - Prešov juh.

Tunel Prešov bude dlhý 2 244 m, pričom severná tunelová rúra bude mať dĺžku 2 230, 5 m a južná tunelová rúra 2 244 m. 

Aktuálne je z celkovej dĺžky vyrazených 3074,780 m v kalote.   Celkový objem výrubu z tunela doposiaľ predstavuje 418 426 m

Tunel bude dvojrúrový, s jednosmernou premávkou v každej rúre, bude mať 2 núdzové zálivy a 8 priečnych prepojení. 

 

Práce postupujú podľa harmonogramu

 

Okrem prác na tuneli realizuje zhotoviteľ úseku práce na oporných a zárubných múroch. Zakladanie mostov je takmer ukončené,  na väčšine mostov sú vybudované piliere a opory, momentálne sa pracuje na budovaní nosných konštrukcii mostov, zemné práce sú ukončené na 75%. 

Práce postupujú v zmysle schváleného harmonogramu pričom v priemere na stavbe pracuje 570 ľudí.

 

Prieskumy odhalili zaujímavé nálezy

 

V rámci pyrotechnického prieskumu bola nájdená munícia vrátane 14 ks delostreleckého granátu, 2 ks protipechotnej míny, 20 ks roznecovačov, 2 ks reaktívnej strely Kaťuša a 2 ks leteckej bomby.

 

Aj archeologický prieskum odhalil zaujímavé nálezy. Tie spadajú do doby bukovohorskej kultúry, do strednej až mladšej doby bronzovej a najmladšie nálezy spadajú do doby stredoveku 11. – 13. storočie.

 

Centrum mesta bez tranzitnej dopravy

 

Po dobudovaní bude úsek D1 Prešov západ – Prešov juh dlhý 7,870 km a bude priamym pokračovaním úseku D1 Svinia – Prešov, západ, ktorý je už v prevádzke. V prvej mimoúrovňovej križovatke Prešov, juh sa tento úsek napojí na existujúcu diaľnicu D1 Prešov – Budimír. 

 

Doteraz  celý  objem  dopravy  prechádza po cestách mesta Prešov, čo so sebou prináša negatívne vplyvy na život obyvateľov aj životné prostredie. Diaľničný obchvat Prešova tak značne odbremení centrum mesta od hlučného tranzitu. Bezpečný a rýchly presun získajú Prešovčania v júni 2021.

 

Financovanie výstavby

Stavba je spolufinancovaná zo zdrojov Európskej únie, jej zhotoviteľom je združenie spoločností Eurovia SK, Doprastav a Metrostav.