Začali sme s razením tunela Prešov

Práce na tuneli Prešov sa naplno rozbehli začiatkom augusta. Predpoklad prerazenia tunela je v lete 2019.

Tunel Prešov je súčasťou úseku D1 Prešov západ - Prešov juh. S jeho razením zhotoviteľ začal 31. júla z východného portálu (severná tunelová rúra), kde je doposiaľ vyrazených cca 10 m. Zo západného portálu (južná tunelová rúra) je zatiaľ vyrazených 14,5m. Trhacie práce na tuneli začali v utorok 7. augusta. Svätenie Barbory, patrónky baníkov, je naplánované na 23.8.2018.

 

 

Tunel Prešov bude dvojrúrový s dĺžkou 2,24 km. Razí sa cyklickou metódou razenia - Novou rakúskou tunelovacou metódou (NRTM).

V súčasnosti sa denne vyrazí 1,5 až 2 m na jednej čelbe, teda na dvoch čelbách cca 4,0 m za deň. Plánovaný denný postup na štyroch čelbách je približne 14 až 15m. 

 

Práce v plnom prúde

 

Okrem prác na tuneli pokračuje aj výstavba mostov, budujú sa násypy, realizujú sa výkopové práce v zárezoch. Ukončujú sa tiež práce na prístupových komunikáciách. 

 

Dôležitý úsek

 

Osemkilometrový úsek  diaľnice  D1 Prešov západ - Prešov juh je  súčasťou  dopravného  koridoru  v trase  Bratislava – Žilina – Košice – Užhorod  (Ukrajina). Je zaradený do medzinárodnej cestnej siete pod označením E50. Na túto medzinárodnú cestu  E50 je napojená medzinárodná cesta E371, ktorá smeruje z Prešova cez Svidník na hraničný priechod Vyšný Komárnik – Barwinek do Poľskej republiky. Diaľnica je súčasťou  multimodálneho dopravného koridoru TEN-T. 

 

Súčasťou úseku sú okrem tunela Prešov dve diaľničné križovatky s celkovou dĺžkou vetiev 11,3 km. 

 

Projekt je spolufinancovaný z fondov Európskej únie. Zmluvný termín ukončenia výstavby tohto úseku je jún 2021