Na deň sme sprístupnili ešte neotvorený úsek D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno

Na jeden deň sme záujemcom sprístupnili ešte neotvorený úsek diaľnice D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno. Prejsť si ho mohli napríklad aj na kolobežkách.

Úsek diaľnice D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno sprejazdníme v novembri, ešte predtým však všetci záujemcovia mali možnosť prejsť si jeho časť počas podujatia Dňa otvorených dverí. Čakala na nich zaujímavá prehliadka tunela s odborným výkladom, detské dopravné ihrisko, ukážka cestných a stavebných mechanizmov či bohatý kultúrny program. 

 

Výnimočná stavba

 

Zamestnanci NDS záujemcom vysvetlili, ako sa vyhnúť najčastejším chybám pri jazde v tuneli a ak sa nebodaj už nejaká nepríjemnosť stane, ako sa správne zachovať. Návštevníci mali možnosť pozrieť si záložné operátorské pracovisko v sprievode tunelového špecialistu a oboznámiť sa s vnútorným technologickým vybavením tunela. 

 

Tunel Považský Chlmec

 

  • má dĺžku 2 218 m
  • je dvojrúrový pre oba smery jazdy
  • razil sa zo šiestich strán súčasne
  • na razení sa podieľalo 35 strojov
  • v nepretržitej prevádzke na ňom pracovalo 240 robotníkov

Hričovská estakáda

 

Návštevníci si okrem tunela mohli prejsť aj Hričovskú estakádu. Tá patrí k unikátnym stavbám predovšetkým svojimi technickými parametrami. Nosná konštrukcia mosta dosahuje dĺžku až 1 493 metrov a realizovala sa použitím viacerých technológií súbežne – na pevnej skruži, na výsuvnej skruži a letmou betonážou s vozíkmi.   

 

Práce finišujú

 

Výstavba úseku D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno sa chýli ku koncu.  V súčasnosti prebiehajú preberacie konania všetkých nosných objektov, a to najmä tunela a technologických zariadení tunela. Zároveň prebiehajú komplexné skúšky tunelových technologických zariadení, dokončuje sa operátorské pracovisko v Považskej Bystrici, ktoré bude zabezpečovať údržbu tunela. Po dobudovaní úseku motoristi ušetria zhruba 4 minúty jazdy mimo Žiliny. 

 

Projekt D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno bol tzv. fázovaný projekt, pretože bol spolufinancovaný z Operačného programu doprava 2007 – 2013 a  Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020. Výška nenávratného finančného príspevku na I. fázu bola 74 548 579 eur a výška nenávratného finančného príspevku na II. fázu bola 165 299 615,29 eur.