Prechod na nový mýtny systém bude prebiehať za výhodnejších podmienok

Národná diaľničná spoločnosť sa dohodla so spoločnosťou SkyToll na úprave zmluvy a vyrokovala výhodnejšie podmienky. Provízia výbercu bude výrazne nižšia. Podarilo sa nám vyrokovať takmer 40-percentnú zľavu oproti úhrade, ktorú by sme zaplatili SkyTollu v prípade úvah o odkúpení systému do rúk štátu.

Z podpísanej úpravy zmluvy vyplýva, že Národná diaľničná spoločnosť uhradí spoločnosti SkyToll za službu výberu mýta v roku 2023 približne 63 miliónov eur. Oproti pôvodnej cenovej ponuke spoločnosti, ktorá počítala aj s valorizáciu z dôvodu inflácie, je to menej o 40 miliónov eur.

 

Upravená zmluva obsahuje okrem najdôležitejšej dohody o cene budúcoročného fungovania spoločnosti SkyToll aj ďalšie vylepšenia. Do zmluvy sa dopĺňa nové ustanovenie o tom ako, kedy a dokedy musí spoločnosť odovzdať NDS osobné údaje platcov mýta a údaje nevyhnutné na vyrubenie mýta. Ďalšie doplnené ustanovenie povolí NDS požadovať od spoločnosti nevyhnutnú súčinnosť za účelom zachovania kontinuity elektronického výberu mýta.

 

Čísla v kocke

 

ponuka SkyToll

výsledok dohody

úspora

 cena služby

 103 642 018, 30 eur

  63 221 631, 00 eur

  40 420 387, 30 eur

                                   

Čo získa dopravca?

Predĺženie fungovania súčasného výbercu mýta na slovenskom trhu je technickou i finančnou nevyhnutnosťou na vysporiadanie všetkých záväzkov. Zároveň, výrazne eliminujeme chaos v autodoprave počas vianočných sviatkov a koncoročných voľných dní. Z iných krajín si Slovensko vzalo ponaučenie, že nie je dobré meniť systém zo dňa na deň. Takto vie štát dopravcovi garantovať, že sa bude môcť voľne rozhodnúť, cez koho bude mýto platiť a bude mať na realizáciu tohto rozhodnutia dostatok času. Určitú rolu zohráva aj pravidlo, že novú OBU jednotku môže dopravca vrátiť najskôr o 6 mesiacov odo dňa, kedy si ju od SkyToll vzal.