Na stavbe úseku D1 Budimír - Bidovce došlo k tragickému úrazu

Zhotoviteľ úseku D1 Budimír – Bidovce dnes napoludnie informoval NDS o vážnom pracovnom úraze pracovníka poddodávateľa s následkom smrti, ku ktorému došlo pri prácach na mostnom objekte.

Príčiny tragickej udalosti sú v súčasnosti predmetom vyšetrovania. Z toho dôvodu v tejto chvíli nie je možné poskytnúť bližšie informácie. NDS vyjadruje pozostalým úprimnú sústrasť.