Na úsek D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno prispela EÚ sumou 239,8 mil. eur

Novootvorený úsek D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno vznikol s pomocou fondov Európskej únie. Únia na stavbu prispela spolu sumou vo výške 239,8 mil. eur.

Celková zmluvná cena úseku D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno predstavovala  254,9 mil. eur. Projekt bol fázovaný, pretože sa spolufinancoval z Operačného programu Doprava 2007 – 2013 a z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020. Výška nenávratného finančného príspevku na I. fázu dosahovala 74 548 579 eur a výška nenávratného finančného príspevku na II. fázu predstavovala 165 299 615,29 eur.

 

Jeden z najkrajších

 

Úsek diaľnice D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno patrí k najzaujímavejším na Slovensku. Začiatok úseku tvorí mostná estakáda dlhá 1500 m, ktorá patrí k unikátnym stavbám predovšetkým svojimi technickými parametrami.

 

Spodná stavba estakády stojí na 57 pilieroch budovaných prevažne vo vodnej nádrži. Nosná konštrukcia mosta sa realizovala použitím viacerých technológií súbežne. Ďalšou špecialitou tohto úseku je protihluková stena so stĺporadím, ktoré zabezpečuje osvetlenie proti nárazu vtákov.

Priamym pokračovaním estakády je tunel Považský Chlmec s dĺžkou 2 218 m. Je dvojrúrový pre oba smery jazdy. Razil sa zo šiestich strán súčasne, na razení sa podieľalo 35 strojov a v nepretržitej prevádzke na ňom pracovalo 240 robotníkov.