Nadrozmerný odpad zo záhradky na diaľničné odpočívadlo nepatrí

Jún, júl a august – to sú mesiace, kedy na odpočívadlá navážajú motoristi aj odpad z domácností, chalúp či zo záhradky. Krabice, nadrozmerné smeti, komunálny odpad vo veľkých vreciach či priemyselný odpad však na odpočívadlo nepatria. Na to sú skládky a zberné dvory. Chceme preto našich motoristov poprosiť, aby rešpektovali účelovosť kontajnerov na odpočívadlách a využívali ich vyslovene na odpad, ktorý vznikol počas cestovania alebo počas oddychu na odpočívadle. Okrem toho navážaním takéhoto odpadu spôsobujú diskomfort ostatných motoristov a v niektorých prípadoch vytvárajú čierne skládky.

Tri letné mesiace sú aj časom zvýšeného tranzitu. Počas dovolenkovej sezóny na naše odpočívadlá zavítajú aj motoristi, ktorí po zvyšok roka bežne služby odpočívadiel nevyužívajú alebo ich využívajú len sporadicky. Takisto je vyššia návštevnosť zo strany zahraničných motoristov. Chceli by sme sa vyhnúť tomu, aby sa poriadkumilovní návštevníci odpočívadiel cítili počas zastávky nepríjemne. Apelujeme na motoristov, aby na odpočívadlách nevyhadzovali odpad, ktorý tam nepatrí. Znemožňujú tak motoristom odhodiť bežný spotrebný odhad, keďže nadrozmerný odpad kontajner veľmi rýchlo naplní.

 

Najčastejšie typy zvážaného odpadu – alebo aký odpad na odpočívadlo nepatrí:

 

  • komunálny (veľké množstvo, napríklad z veľkého upratovania na chalupe)
  • stavebný
  • objemný ako skrine a stoličky
  • priemyselný
  • textilný
  • pneumatiky
  • kartóny a papierové obaly
  • spotrebiče

 

Veľké čierne kontajnery na našich odpočívadlách sú určené na komunálny odpad. Zákon pritom hovorí, že komunálny odpad nezahŕňa smeti z výroby, poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, rybárstva, zo septikov, kanalizačnej siete, čistiarní a ani vozidlá, stavebný odpad či odpad z demolácií. Ďalej upozorňujeme, že ak motorista odloží odpad vedľa nádoby, dopúšťa sa porušenia zákona, legislatíva to totiž vníma ako zakladanie čiernej skládky.