NDS investuje takmer 4 milióny eur do opravy strategického mosta pri Zvolene

Jedna z najväčších tohtoročných investícií do rekonštrukcie mostov smeruje k Zvolenu. Viac ako sedemsto metrový most na ceste prvej triedy (I/16) sa po rokoch dočká zásadnej opravy. Motoristi v regióne získajú most s novou vozovkou, ktorý ich prevedie nad železnicou či riekami Hron a Slatina.

Most Pustý hrad prvýkrát od svojho vzniku prechádza zásadnou opravou. Most bude očistený až na nosnú konštrukciu. Následne prebehne jej sanácia, výmena odvodňovacieho a izolačného systému, zrealizujú sa nové rímsy, vozovka, zábradlie a nakoniec sa osadia nové zvodidlá. Práce plánuje NDS spustiť už v polovici mája 2024, v závislosti od klimatických podmienok. Celková oprava potrvá niekoľko mesiacov a predstavuje investíciu 3,75 milióna eur. 

„Včasnými opravami dokážeme predísť havarijným stavom, teda úplným odstaveniam mostov. Takýto scenár by bol dopravnou katastrofou pre celé širšie okolie,“ podotkol Rastislav Droppa, prevádzkový riaditeľ NDS. 

Hlavným dôvodom celkovej opravy je nevyhovujúci technický stav. Ten sa v prípade mosta Pustý hrad prejavuje predovšetkým opakujúcimi sa trhlinami a nerovnosťami na vozovke, čo má vplyv aj na bezpečnosť premávky. 

Poškodená izolácia mosta zase umožňuje prenikať vode až na nosnú konštrukciu, čo spôsobuje jej lokálnu degradáciu. Taktiež je nevyhnutné vymeniť zvodidlá a zábradlie, ktoré sú zničené koróziou. 

Národná diaľničná spoločnosť nastavila plán prác tak, aby počas opravy mostu bola doprava zachovaná. Práce sú rozdelené do dvoch etáp. Vďaka tomu bude možné prostredníctvom dočasných semaforov premávku presmerovať vždy na tú stranu mosta, na ktorej práce neprebiehajú. Dĺžka trvania červenej a zelenej bude upravovaná na základe aktuálnej dopravnej situácie.

„Vďaka tomu, že celkovú opravu vykonávame včas, dokážeme zachovať aj bezpečnú dopravu počas prác. Napriek tomu je potrebné počítať s nevyhnutnými zdržaniami,“ uzavrel Rastislav Droppa.

Pre minimalizovanie zdržania počas opravy mosta sú navrhnuté aj alternatívne trasy, no výlučne pre osobné automobily. Vodiči cestujúci z R1 od Budče v smere na Lučenec a Krupinu môžu využiť alternatívnu trasu po ceste I/66 pri Veľkej Stráži prejsť na cesty III/2453 a III/2452 (obchádzková trasa vedená cez mesto).  Taktiež túto trasu môžu využiť motoristi smerujúci od Banskej Bystrice v smere do Lučenca. Oprava mostu Pustý hrad patrí medzi najväčšie investície do bezpečnosti dopravy na slovenských mostoch v roku 2024.