NDS pomáhala pri odstraňovaní následkov nehody na D1 pri Triblavine

Národná diaľničná spoločnosť poskytla svojich zamestnancov aj techniku pri odstraňovaní následkov dopravnej nehody, ktorá sa stala na diaľnici D1 vo štvrtok popoludní. Nehoda si vyžiadala úplnú uzáveru diaľnice v tomto úseku.

Okamžite po nehode bol za pomoci diaľničnej polície zorganizovaný presun zamestnancov a ťažkej techniky z blízkych stredísk na miesto dopravnej nehody. Začali sme s odstraňovaním následkov nehody a prípravami na vyčistenie diaľnice a sprejazdnenie úseku. Odstránili sme vysypaný štrk, ktorý sme previezli na blízke stavenisko Triblavina, prevádzkové kvapaliny, oleje aj časti havarovaných vozidiel z vozovky. Taktiež sme pomohli so zabezpečením odvozu odtrhnutej kabíny z ťahača, odviezli sme poškodené betónové zvodidlá, otvorili prejazdy za účelom otočenia vozidiel stojacich v kolónach. Usmerňovali sme dopravu, ale aj poskytli pitný režim pre osoby uviaznuté v kolónach.

 

Po odtiahnutí všetkých poškodených vozidiel z diaľnice kropiace vozidlo NDS umylo vozovku, v mieste prerušených betónových zvodidiel boli umiestnené vodiace tabule a v každom smere diaľnice v úseku 200 m bola znížená rýchlosť na 80 km/h.

 

Zamestnanci aj technika NDS

 

Počas odstraňovania následkov dopravenej nehody pracovníci NDS úzko spolupracovali so všetkými záchrannými zložkami. Na odstraňovaní následkov nehody sa podieľalo 13 zamestnancov cestnej údržby bratislavského strediska, traja dispečeri, vedúci strediska, dva sklápače, jedna hydraulická ruka, jeden nakladač, dve dodávky, jedno kropiace vozidlo, jeden valník, jedno auto Diaľničnej patroly a dva osobné automobily NDS. 

 

Pred ukončením prác sme ešte odtiahli dve nepojazdné vozidla uviaznuté v kolónach. Po ukončení prác sa diaľnica sprejazdnila v oboch smeroch, a to približne o deviatej večer. 

 

Nevyhnutnosť rozšírenia D1

 

Aj štvrtková dopravná nehoda ukázala nevyhnutnosť rozšírenia diaľnice D1 na výjazde a vjazde do Bratislavy na plnohodnotný štvorpruh s odstavným pruhom ako aj rozšírenie existujúcich komunikácií ďalej od telesa diaľnice ako sú stará senecká cesta I/61 alebo pezinská cesta II/502, aby sa doprava nekumulovala do jedného bodu.

 

NDS už odštartovala prípravu rozšírenia starej seneckej cesty. Úsek pôvodnej cesty I/61 Bratislava – Senec v dĺžke 13,8 km sa rozšíri z dvoch na štyri jazdné pruhy. NDS rovnako pracuje na príprave rozšírenia D1 na plnohodnotný štvorpruh s odstavným pruhom.

 

Štyri pruhy

 

Trojpruhová diaľnica v úseku Bratislava – Senec už dnes častokrát nepostačuje, v horizonte dvoch desaťročí by znamenala absolútny kolaps dopravy na vstupe a výstupe z Bratislavy a to aj v prípade, že by popri nej viedli jednosmerné dvojpruhové kolektory bez odstavného pruhu.

Pre nevyhnutnosť potreby rozšírenia diaľnice z troch na štyri pruhy kolektory vedené popri diaľnici dnes nepredstavujú efektívne riešenie, keďže by sa všetky pruhy zbiehali v jednom bode na vstupe respektíve výstupe z mesta.

 

Dopravní experti namiesto kolektorov vedených popri diaľnici odporúčajú rozšíriť existujúce komunikácie ďalej od telesa diaľnice, ako sú stará senecká cesta I/61 alebo pezinská cesta II/502. Rozšírenie diaľnice na štyri pruhy a pridanie dvoch pruhov ku starej seneckej ceste zabezpečí lepší rozptyl dopravy a to pri zachovaní plynulosti na D1, čo by pôvodná koncepcia s kolektormi nedokázala. 

 

Bez kolektorov

 

Pôvodne plánované jednosmerné dvojpruhové kolektory predstavujú bezpečnostné riziko, keďže  nepočítajú s odstavným pruhom.

Problematickým by bolo aj napojenie na diaľnicu pre rizikový prieplet medzi kolektorom a diaľnicou. Rizikové kolízne body by predstavovali miesta, kde by sa jednosmerné kolektory napájali na diaľnicu priamo.

 

Prezídium Policajného zboru SR už v minulosti upozornilo NDS, aby minimalizovala počet prepojení medzi kolektorom a diaľnicou kvôli bezpečnosti cestnej premávky. 

 

Pokiaľ ide o výstavbu križovatky Triblavina, tú dlhodobo blokuje práve OZ Triblavina tým, že využíva všetky zákonné možnosti na zdržiavanie rozhodnutí a povolení, ako sú odvolania a následné návrhy rozkladov vydaných rozhodnutí.

 

Už v septembri by sa mal odľahčiť terajší zjazd z diaľnice D1 na Senec. V tomto čase plánujeme spustiť južné vetvy križovatky Blatné, v smere z Bratislavy do Trnavy, motoristi tak z D1 cez križovatku Blatné budú môcť schádzať do Senca, respektíve Blatného a okolitých obcí. Sprejazdnenie celej križovatky Blatné je plánované na december tohto roka.

 

Križovatka Blatné sa začala stavať neskôr ako križovatka Triblavina, jej výstavbu však neblokovali aktivisti ako na Triblavine. Pritom je len niekoľko km za Triblavinou na tom istom úseku D1.