NDS spolu s políciou zintenzívni kontroly diaľničných známok na hraničných priechodoch

Národná diaľničná spoločnosť a Prezídium Policajného zboru SR si počas leta posvietia na povinnosť vodičov jazdiť s platnou elektronickou diaľničnou známkou. Zintenzívnime najmä kontroly na diaľničných hraničných priechodoch. 

Na výkon kontroly úhrady diaľničných známok má NDS vyčlenených šesť špeciálnych vozidiel, ktoré monitorujú situáciu na cestách a v spolupráci s príslušníkmi polície riešia priestupky najmä priamo na mieste, a to blokovou pokutou. Tento rok bolo zatiaľ takýchto kontrol vykonaných 259, pričom počet udelených pokút v teréne bol 834. Z toho 78 slovenským a 756 zahraničným vodičom. 

 

Značky upozorňujú turistov

 

Počas leta do našej krajiny prúdi omnoho viac motoristov zo zahraničia ako v ostatných mesiacoch roka. Zahraničných motoristov na povinnosť úhrady elektronickej diaľničnej známky pre používanie diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku informuje zvislé dopravné značenie osadené bezprostredne na vstupe do našej krajiny.  

 

Proces kontroly diaľničných známok

 

Povinnosť úhrady diaľničných známok okrem vozidiel v teréne monitorujú aj stacionárne kamery, ktoré zachytávajú EČV prechádzajúcich vozidiel. Tieto zábery sú následne vyhodnocované, teda porovnávajú sa so zoznamom zakúpených diaľničných známok v našej databáze. V prípade zistenia podozrenia z porušenia povinnosti  úhrady diaľničnej známky sú tieto informácie poskytnuté do Jednotného informačného systému Cestnej Dopravy, ktorý je v správe Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Systém vyhodnotí, kto je prevádzkovateľom vozidla, či je dané vozidlo od platby oslobodené a spracuje podklad pre príslušný okresný úrad. Samotné zasielanie rozkazu o uložení pokút je v kompetencii Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.