Nový harmonogram prípravy a výstavby výrazne pomôže v plánovaní

Aktualizovaný harmonogram prípravy a výstavby projektov cestnej infraštruktúry pomôže Národnej diaľničnej spoločnosti v plánovaní. Rovnako predstavuje významnú pomôcku aj pre projektantské či stavebné firmy. Harmonogram totiž jasne znázorňuje, čo sa v rámci jednotlivých projektov bude diať v najbližšom období - počnúc projekčnou prípravou až po samotnú výstavbu. Tieto informácie sú dôležité pre firmy pri rozhodovaní o potenciálnom rozširovaní svojich kapacít či v získaní nového technologického vybavenia. Povedal to člen predstavenstva a investičný riaditeľ  Národnej diaľničnej spoločnosti Stanislav Beňo počas stretnutia s novinármi na pôde Ministerstva dopravy SR.

Investičný riaditeľ vyzdvihol, že z pohľadu Národnej diaľničnej spoločnosti sa nachádzajú v harmonograme viaceré prioritné ťahy – dobudovanie diaľnice D1 až po hranicu s Ukrajinou, ťah D3 a spojnica R4, teda Via Carpatia. „Všetko sú to buď medzinárodné záväzky SR alebo ťahy, ktoré sú nevyhnutné na rozvoj obchodu a na to, aby sa regionálne rozdiely aj vďaka diaľničnej sieti dokázali zmierňovať,“ vyzdvihol Stanislav Beňo. Oceňujeme, že harmonogram zohľadňuje aj nárast cien stavebných materiálov a samotné financovanie. „V dnešnom harmonograme je možné vidieť, že na niektoré stavby máme momentálne finančné krytie určené na štúdiu – lebo až štúdia ukáže či a ako pokračovať,“ doplnil investičný riaditeľ.

 

Vladimír Jacko, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti doplnil, že tvorba harmonogramu je veľmi dobrým základom. „Pre Národnú diaľničnú spoločnosť je to základný kameň k tomu, aby sme vedeli na najbližšie roky, čo je naša priorita a kde sa chceme pohnúť. Tento harmonogram nie je postavený na politických požiadavkách, ale na vecnosti, stratégii a prioritách pre túto republiku. Je potrebné spomenúť, že tento harmonogram bol schválený už minulého roku uznesením vlády a tohto roku došlo k jeho upresneniu.““