Odštartovali sme prípravu pre rozšírenie cesty I/61

Národná diaľničná spoločnosť začala pracovať na príprave rozšírenia cesty I/61.

Rozšírenie cesty I/61 Bratislava – Senec

Úsek pôvodnej cesty I/61 Bratislava – Senec v dĺžke 13,8 km sa má rozšíriť na štyri jazdné pruhy. Komplexnú investorskú prípravu rozšírenia starej seneckej si od nás listom vyžiadal minister dopravy a výstavby. Spolu s výstavbou bratislavského obchvatu D4 bude rozšírenie starej seneckej cesty súčasťou komplexného riešenia dopravnej situácie v bratislavskom regióne.

Rozšírenie cesty I/61 navrhnuté v 4-pruhovom riešení od Vajnôr až po Senec by malo zabezpečiť komfortnejšiu obsluhu priľahlého územia, respektíve nahradiť súbežné cesty popri D1.

 

Okrem I/61 aj obchvat Krupiny a Komárna

Minister dopravy a výstavby nás v liste zároveň požiadal zabezpečiť komplexnú investorskú prípravu obchvatu Komárna (cesta I/64) a obchvatu Krupiny (cesta I/66). Obchvat Komárna sa má realizovať v štvorpruhovom usporiadaní s dĺžkou 7,2 km, obchvat Krupiny v dvojpruhovom variante bude merať 11,03 km.

Obchvat Komárna sa má napojiť na nový most, ktorý sa začal stavať v roku 2016. Obchvat Krupiny tvorí súčasť rýchlostnej cesty R3, ktorá je v príprave.

Národná diaľničná spoločnosť požiadala Slovenskú správu ciest o delimitáciu podkladov k uvedeným stavbám.