Otvorili sme úsek rýchlostnej cesty pri Zvolene

Národná diaľničná spoločnosť v utorok 16. mája za účasti ministra dopravy a výstavby SR Árpáda Érseka, vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušana Chreneka, generálneho riaditeľa NDS Jána Ďurišina, ako aj iných hostí otvorila pre motoristov úsek rýchlostnej cesty R2 Zvolen východ - Pstruša.

Sprevádzkovanie úseku rýchlostnej cesty R2 medzi Zvolenom a Pstrušou prinesie benefity nielen pre motoristickú verejnosť v podobe zvýšenia cestovnej rýchlosti a  bezpečnosti, ale tiež pre obyvateľov Zvolenskej Slatiny, Vígľaša či Pstruše vďaka vylúčeniu tranzitnej dopravy z týchto obcí. Výrazne sa tým zníži environmentálne zaťaženie, prašnosť a hlukové zaťaženie v týchto obciach.

 

Novobudovaný úsek rýchlostnej cesty sa na východnom konci plynulo pripája k úseku rýchlostnej cesty R2 Pstruša – Kriváň, ktorý je v prevádzke od roku 2015. Obyvatelia južnej časti stredného Slovenska tak majú k dispozícii plnohodnotnú štvorpruhovú rýchlostnú komunikáciu od Zvolena až po Kriváň v dĺžke takmer 20 km.

 

V porovnaní s jazdou po starej ceste je jazda po novovybudovanom úseku o tri minúty kratšia.  

 

Dôležité pre rozvoj regiónu

 

Okrem vyššie spomenutých pozitívnych dopadov netreba zabúdať ani na ekonomicko-hospodársky aspekt, kde sa juh stredného Slovenska stane vďaka vybudovanej rýchlostnej ceste dostupnejší pre potenciálnych investorov, čím sa reálne naplní cieľ znižovania regionálnych rozdielov.

 

Munícia na stavbe

 

Počas výstavby sme sa stretli aj s jednou nezvyčajnou udalosťou. V rámci zemných prác bolo na mieste stavby objavené väčšie množstvo nevybuchnutej munície a ďalších kovových predmetov. V máji 2015 sa preto začal geologický prieskum zameraný na presnú lokalizáciu potenciálne nebezpečných predmetov. 

 

Medzi nájdenými predmetmi sa nachádzala nevybuchnutá munícia z obdobia 2. svetovej vojny v celistvom a funkčnom stave - delostrelecká munícia ruskej výroby (120 mm delostrelecký granát, 5 ks), mínometné granáty ruskej výroby (120 mm, 7 ks), mínometná munícia menších kalibrov (15 ks), projektily rýchlopalných kanónov (5 ks), niekoľko stoviek kusov pechotnej munície (do samopalov a pušiek), mínometné rozbušky (4 ks) či ručné pechotné granáty útočného a obranného typu (5 ks). V prípade detonácie 120 mm delostreleckého granátu je explózia schopná vytvoriť kráter o priemere niekoľko desiatok metrov. Okrem funkčnej munície bolo lokalizované a odstránené aj množstvo nefunkčnej munície, črepín a iných súčastí munície a väčších kovových predmetov.

 

O úseku 

 

Dĺžka úseku:                                     7 850 m

Počet mostných objektov:               7

Dĺžka mostných objektov:               900 m

Počet križovatiek:                             

 

Financovanie stavby

 

Zmluvná cena za výstavbu úseku je približne 82,3 milióna eur. Projekt je financovaný v dvoch fázach v rámci dvoch programových období (OPD 2007 – 2013 a OPII 2014 – 2020)