Pandémia nás už nebrzdí, investície do opráv diaľnic rastú

Po rekordných investíciách v roku 2019 v nasledujúcom roku náklady na opravy a údržbu diaľnic a rýchlostných ciest poklesli. Brzdila ich pandémia nového koronavírusu. Tento stav sme už preklenuli a do opráv diaľnic odvtedy investujeme čoraz viac. Tento rok to bude odhadom takmer 36,5 milióna eur. To je o vyše 10 miliónov eur viac, než vlani a o zhruba 16 miliónov eur viac v porovnaní s rokom pandémie (2020). Tieto zvýšené náklady na opravy diaľnic hradí NDS z vlastných finančných zdrojov.

Vývoj nákladov na opravu a údržbu diaľnic a rýchlostných ciest:

  • rok 2017 – 23.859.068 eur
  • rok 2018 – 36.315.137 eur
  • rok 2019 – 41.908.822 eur
  • rok 2020 – 20.154.869 eur
  • rok 2021 – 25.985.102 eur
  • plán na rok 2022 – 36.493.622 eur

 

Ktoré úseky plánujeme opravovať?

Napríklad do opráv úsekov diaľnic D1 a D2 plánujeme v blízkej budúcnosti preinvestovať zhruba 4,5 milióna eur bez DPH. Dokopy plánujeme v najbližšom období opraviť približne 36 km úsekov diaľnic D1 a D2. Ide napríklad o úsek D2 cez štátnu hranicu s Českom až po Bratislavu a na diaľnici D1 sú to hlavne úseky Bratislava – Horná Streda, Ivachnová – Važec či Prešov – Košice. V rámci rýchlostnej cesty R1 sú zase predmetom opravy najmä úseky Trnava – Nitra a Žiar nad Hronom – Banská Bystrica. Nezaháľame však ani inde, opravujeme všade, kde si to vyžaduje stavebno-technický stav vozoviek. V neposlednom rade realizujeme 8 komplexných opráv mostov (napríklad most v Banskej Bystrici a Hronskej Breznici), výmenu 44 kusov mostných záverov na 20 mostoch a výmenu zvodidiel na 23 mostoch. Od septembra do októbra 2022 nás zase čakajú pravidelné jesenné údržbové práce v prevádzkovaných tunelov.

 

Pri opravách myslíme na komfort motoristov

Nové zmluvy so zhotoviteľmi opravných prác upravujeme tak, aby práce najmä na najvyťaženejších úsekoch prebiehali 24 hodín, 7 dní v týždni. Takisto sme do kritérií pri verejných súťažiach tohto typu doplnili dĺžku harmonogramu výstavby, na ktorú kladieme 30 až 35-percentnú váhu pri vyhodnocovaní súťaže. Problematika vykonávania prác 24/7 však nespočíva len v podmienkach zmluvy – treba myslieť aj na typ prác a na miesto výkonu. Napríklad v meste sa práce, ktoré spôsobujú významný hluk, nemôžu realizovať v noci, lebo dochádza k opakovaných sťažnostiam obyvateľov. Zároveň treba upozorniť na fakt, že opakovane dochádza k havarijným situáciám, keďže vodiči nedodržiavajú zníženú rýchlosť pri dopravných obmedzeniach, ktorej účelom je zvýšenie bezpečnosti nielen vodičov, ale aj našich zamestnancov a zamestnancov našich dodávateľov. Aj oni majú rodiny a chcú sa vrátiť každý deň bezpečne a zdraví domov.

 

Ako naše plány ovplyvňuje inflácia a zdražovanie stavebných materiálov?

Dlhotrvajúci nárast cien stavebnín a iných vstupov v dôsledku pandémie nového koronavírusu ale aj vojnového stavu na Ukrajine neobchádza ani nás, diaľničiarov. O nárokoch spoločností vždy rokujeme, avšak NDS je povinná v prípade nárokov zhotoviteľov postupovať vždy v súlade s dojednanými zmluvnými podmienkami a v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Situáciu by už v dohľadnej dobe mohol zlepšiť z dlhodobého hľadiska valorizačný vzorec a pri existujúcich kontraktoch metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby SR.