Počasie komplikuje situáciu na diaľniciach, technika NDS je v plnej pohotovosti

Pätnásť stredísk správy a údržby diaľnic a rýchlostných ciest vyslalo v utorok 16. januára do terénu spolu 160 sypačov. NDS zaznamenala aj dve škodové udalosti na svojom majetku - pri nehodách sme dočasne prišli o dva sypače.

Stošesťdesiat sypačov v utorok najazdilo cca 30 tisíc km a spotrebovalo viac ako 2 600 ton chemického posypového materiálu. Najviac sypačov malo v teréne stredisko správy a údržby rýchlostných ciest v Košiciach, a to 20, nasledovala Nová Baňa s 19 strojmi vo výkone. Chemický posypový materiál sa najrýchlejšie míňal na diaľniciach v správe strediska Považská Bystrica, tu minuli cca 440 ton. 

 

Národná diaľničná spoločnosť zaznamenala v utorok aj škodové udalosti na svojom majetku, keď vodiči nestihli zareagovať a narazili do dvoch našich strojov.

 

 

V pohotovosti 24/7   

 

Počas zimného obdobia je NDS prostredníctvom 15 stredísk správy a údržby diaľnic a rýchlostných ciest v režime nepretržitej zimnej služby. V zime sú častejšie operatívne zásahy pre zabezpečenie zjazdnosti a bezpečnosti premávky na diaľniciach, a to 24 hodín denne, čo si vyžaduje zvýšené nároky na personál a zimnú techniku. Ide najmä o posýpacie vozidlá, nakladače, snežné frézy, vozidlá schopné zabezpečiť odvoz snehu, vozidlá diaľničnej patroly, ktoré pomáhajú motoristom v núdzi, traktorbagre, špeciálne vozidlá slúžiace na opravy zvodidiel po dopravných nehodách alebo škodových udalostiach, zariadenie na výrobu soľankového roztoku a podobne.  

 

Rešpektujte signalizáciu

 

V súvislosti s avizovaným snežením a mínusovými teplotami, motoristov vyzývame, aby nepreceňovali svoje schopnosti a rešpektovali dopravné značenie. Veľmi dôležité je, aby boli motoristi ohľaduplní práve pri strete s vozidlami údržby. Posýpacie vozidlá sú vybavené výstražným osvetlením, na zadnej časti signalizačným zariadením, ktoré slúži na komunikáciu s motoristami. Blikajúca šípka udáva smer, kade môžu motoristi vozidlo obchádzať. Ak bliká kríž, je zakázané posýpacie vozidlo obchádzať alebo predchádzať.

 

Rizikové úseky 

 

Zbystriť pozornosť treba najmä na rizikových úsekoch, ako sú mosty, križovatky, v úsekoch, kde hrozí nafúkavanie snehu z okolitého prostredia, v okolí vodných plôch, v úsekoch so zníženou viditeľnosťou, pri tuneloch sú to predportálové časti, taktiež v úsekoch vedených v okolí zárubných múrov a úsekoch stúpania a klesania. Ktorýkoľvek úsek diaľnice sa môže stať okamžite rizikovým pri nedodržaní pravidiel dopravnej premávky, pri precenení schopností vodičov a pri neuvedomení si zo strany vodičov, že jazda v zime kladie na vodiča zvýšené nároky vôbec - zimnému obdobiu je potrebné sa prispôsobiť.