Ponuky do súťaže na úsek R2 Kriváň - Mýtna predložili 4 združenia

Ide o historicky prvú verejnú súťaž, ktorá sa bude vyhodnocovať multikriteriálne. Ukončenie vyhodnotenia a podpísanie zmluvy so zhotoviteľom predpokladáme v prvom polroku 2019 a následne aj začiatok výstavby.

Ponuky do verejného obstarávania zhotoviteľa úseku R2 Kriváň – Mýtna predložili štyri združenia, ktoré tvorí spolu 14 firiem. Zároveň ide prvú súťaž, pri ktorej spoločnosti odovzdávali ponuky elektronicky v systéme Josephine.

 

Poradie podľa otvárania ponúk: 

1 „Združenie Krivánsky potok“ – 271 258 668,71 EUR bez DPH

1.            SMS, a.s.

2.            SMP CZ, a.s.

3.            M-SILNICE a.s.

4.            Dodin Campenon Bernard

5.            Metrostav a.s.

 

2 „Združenie R2 Kriváň – Mýtna“ – 232 146 454,18 EUR bez DPH

1.            Doprastav, a.s.

2.            STRABAG s.r.

3.            Eurovia SK, a.s.

4.            Eurovia CS, a.s.

 

3 „Združenie R2 Kriváň – Mýtna“ – 209 499 473,97 EUR bez DPH

1.            ICM S.p.A.  

2.            VÁHOSTAV-SK, a.s.

 

4 „Združenie ICC1“ – 253 289 533,92 EUR bez DPH

1.            INC S.p.A.

2.            CESTY SK s.r.o.

3.            CEDIS s.r.o.

 

Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ) predstavuje 234,08 mil. eur bez DPH.

Motoristi po dostavbe úsekov R2 Kriváň – Mýtna a R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce, ktorý sa aktuálne obstaráva, súťaž je tesne pred ukončením, získajú viac ako 40 km súvislej rýchlostnej cesty v smere od Zvolena po Lučenec.

 

Štyri kritériá

Jediným kritériom pri hodnotení súťaží doteraz bola najnižšia cena. V novonavrhovanej metodike sa pri súťažiach na stavebné práce budú posudzovať štyri kritériá a to cena, kvalita tímu odborníkov (podľa konkrétnej stavby – hlavný stavbyvedúci, hlavný inžinier stavby, cestár, mostár, geológ, tunelár), náklady na prevádzku a environmentálne hľadisko.

Konečné poradie uchádzačov bude stanovené po vyhodnotení všetkých štyroch kritérií.

Cieľom zmeny v hodnotení ponúk pri verejnom obstarávaní na stavebné práce je dosiahnuť vyššiu hodnotu za peniaze a to zvýšením kvality stavebných prác za primeranú cenu. NDS si od nového systému vyhodnocovania ponúk sľubuje rýchlejšie a vysoko transparentné vysúťaženie zhotoviteľov a predovšetkým efektívnejšiu a kvalitnejšiu výstavbu jednotlivých úsekov. 

 

9 km

Začiatok trasy rýchlostnej cesty R2 Kriváň – Mýtna nadväzuje na predchádzajúci úsek R2 Pstruša – Kriváň v dočasne upravenej mimoúrovňovej križovatke Kriváň. Koniec úseku sa pred obcou Mýtna napojí na nasledujúci, tendrovaný úsek R2 Mýtna - Lovinobaňa, Tomášovce. Ide o technicky náročný úsek, ktorého súčasťou bude cca 5 km dlhá mostná estakáda v údolí Krivánskeho potoka. Táto estakáda je situovaná vo výške 15 - 45 m ponad trasu cesty I/16, v tesnej blízkosti vysokého napätia a existujúcej zástavby. Dĺžka úseku je 9,1 km.