Pozemky pre kompenzačné opatrenia sa vyvlastniť nedajú (Reakcia NDS na Tlačovú besedu strany SaS)

Predstavitelia SaS si neuvedomujú, že vlastníctvo k pozemkom pre kompenzačné opatrenia nie je možné získať vyvlastnením. Jednoducho to zákon nepripúšťa, preto NDS v minulosti návrh na vyvlastnenie stiahla.

NDS vykupovala, respektíve vykupuje pozemky na realizáciu kompenzačných opatrení len v rozsahu, ktorý vyplýval z návrhu kompenzačných opatrení, ktoré vypracovala odborne spôsobilá osoba v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR, pričom s týmto dokumentom súhlasili aj ochranárske združenia Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, Bratislavské regionálne ochranárske združenie a Lesoochranárske zoskupenie VLK.

 

Dňa 7. 4. 2017 sa v Bruseli uskutočnilo rokovanie Ministerstva životného prostredia SR so zástupcami Európskej komisie za účasti zástupcu NDS, pričom na tomto rokovaní zástupcovia Európskej komisie schválili návrh kompenzačných opatrení. 

 

Cena pozemku sa stanovuje na základe znaleckého posudku. NDS nevykúpila ani jeden meter štvorcový pozemku naviac, ako stanovuje odsúhlasený návrh kompenzačných opatrení. 

 

NDS dôrazne odmieta akékoľvek podozrenia z údajného kšeftovania s pozemkami.

 

Pre ilustráciu uvádzame aj odkaz na ochranársku stránku združenia SOS BirdLife Slovensko:http://www.vtaky.sk/press/show/236