Výstavba košickej R2 graduje - realizujeme prekládky, pripravujeme sa na zrod mostov

Pri výstavbe košického obchvatu nezaháľame. Na stavbe R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany, II. úsek prebiehajú práce na prekládkach inžinierskych sietí. Takisto realizujeme sanačné opatrenia na podloží. Ešte v lete sa plánujeme pustiť do realizácie skúšobných pilót, čo je jedným z prvých krokov k vzniku mostných objektov. Tých má byť na tomto úseku 13 s celkovou dĺžkou vyše 1,4 km. Na stavbe je čulý stavebný ruch - denne sa tu nachádza zhruba stovka  pracovníkov. Vo výsledku košická R2 prepojí diaľnicu D1 s rýchlostnou cestou R4. Zároveň bude úsek súčasťou medzinárodného koridoru Via Carpatia. 

Čo sú skúšobné mostné pilóty?

Skúšobné pilóty využívame na overenie výpočtových predpokladov v projektovej dokumentácii. Odskúšame na nich únosnosť pilóty a podľa nameraných hodnôt projektant potvrdí realizáciu všetkých pilót už naostro, alebo upraví ich rozmery tak, aby v konečnom dôsledku dokázali splniť požadované únosnosti.

 

Chronológia

Výstavba vyše 14-kilometrovej košickej R2 začala v marci. Odvtedy sledujeme veľký progres. V júni sme informovali o ukončení pyrotechnického výskumu a príchode bagrov na stavenisko. Spevňovali sa vjazdy na stavenisko a sťahuje sa ornica. Okrem toho sme si na túto stavbu zavolali aj archeológov, prieskum ešte trvá.

 

R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany v číslach:

  • 14,2 km
  • 13 mostov
  • 3 križovatky
  • 7,2 km protihlukových stien
  • 52 preložiek inžinierskych sietí
  • 2,5 miliónov m3 odkopanej a navezenej zeminy
  • 2 milióny ton odťaženého kameňa

Viac informácií o pokrokoch v rámci výstavby obchvatu metropoly východného Slovenska nájdete na webovej stránke kosicenaokolo.sk