Práce na moste pri Trnave napredujú

Národná diaľničná spoločnosť realizuje komplexnú opravu 80 metrov dlhého mosta pri Trnave, v mieste križovania diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R1. Na moste sa pracuje aj v noci, nepretržite, 24 hodín, 7 dní v týždni.

Ukončené sú už búracie práce, v rámci ktorých bolo z mosta demontované pôvodné príslušenstvo a vybúrané pôvodné konštrukčné časti až na úroveň nosnej konštrukcie. Okrem toho je hotová aj betonáž nového spádového betónu. Najbližšie sa bude pokračovať s vystužením a betonážou rímsy, osadením mostných záverov či s celoplošnou izoláciou. Nasledovať bude realizácia asfaltových vrstiev vozovky, ale aj osadenie zábradľového zvodidla a zábradlia, ako aj dokončovacie práce.

Komplexná oprava mosta nastala po štyroch dekádach jeho prevádzky a je nevyhnutná pre ďalšie dlhodobé a bezproblémové využívanie tohto mosta. Realizácia je rozdelená do 2 etáp, aby bol minimalizovaný dopad na plynulosť dopravy.

Prosíme, dbajte na bezpečnosť našich pracovníkov

NDS apeluje na motoristov, aby dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami, a to najmä rešpektovanie rýchlostných limitov. Záleží nám totiž nielen na bezpečnosti motoristov, ale aj na zachovaní bezpečnosti našich pracovníkov v teréne. Prosíme, buďte obozretní a ohľaduplní voči nim. Najčastejším dôvodom nehôd, často aj smrteľných, je totiž práve nepozornosť alebo nerešpektovanie predpísanej zníženej rýchlosti.

Hlavná obchádzková trasa

Počas terajšej etapy prechádza opravou vonkajšia časť mosta. Doprava na moste ostala zachovaná v dvoch jazdných pruhoch pri stredovej rímse. Uzavretý je pripájací pruh z diaľnice D1 na R1 v smere Bratislava – Trnava. Z tohto dôvodu je doprava z D1 smerujúca do Trnavy presmerovaná po R1 smer Nitra. V križovatke Vlčkovce navádza obchádzková trasa vozidlá ponad R1 späť na smer do Trnavy.