Práce na rozšírení D1 budú na jeseň prebiehať bez obmedzení

Motoristi sa nemusia obávať, pretože počas jesenných mesiacov nenastanú výrazné dopravné obmedzenia v súvislosti s výstavbou D1 Bratislava – Triblavina, rozšírenie a križovatkou D1D4. Na stavbe sa vykonávajú práce, ktoré nebudú mať vplyv na plynulosť premávky na okolitých komunikáciách.

Prvé dopravné obmedzenia na prevádzkovanej diaľnici D1 pri Bratislave môžeme očakávať v priebehu budúceho roka. O podrobnostiach budeme motoristov včas informovať. Zatiaľ nás čaká vybudovanie náhradných komunikácií.

 

Práce pokračujú

Výstavba D1 Bratislava – Triblavina, rozšírenie pokračuje. Aktuálne prebieha okrem projektovania a prípravy staveniska aj vytyčovanie sietí. Takisto sa na stavbe vykonáva inžinierska činnosť, prebiehajú demolačné práce, príprava a predkladanie technologických postupov, odhumusovanie a realizácia prístupových komunikácií. V neposlednom rade prebieha aj archeologický prieskum. Odborníci preskúmajú niekoľko lokalít na tejto trase. Archeológovia sa domnievajú, že v týchto miestach sa mohlo nachádzať praveké keltské sídlisko.

 

Dôraz je aj na projektovaní

Zhotoviteľ dokončí väčšinu projektovej činnosti počas prvého roka. Proces projektovania však bude pokračovať počas celej doby výstavby. Výhodou využitia žltého FIDICU, podľa ktorého sa obstarával zhotoviteľ tejto stavby, je práve to, že činnosti na príprave a výstavbe môžu prebiehať paralelne. Popri projektovaní a prípravných prácach sa teda črtá už aj plán organizácie výstavby. Ten udá jasnejšie kontúry aj dopravným obmedzeniam. S organizáciou výstavby sú spojené míľniky pre postupné odovzdanie jednotlivých etáp motoristom. Máme dva veľké míľniky – vybudovanie dopravných vetiev, ktoré odklonia dopravu z diaľnice D1 (súčasťou míľnika je aj napojenie vetvy Jarovce – Trnava a napojenie smeru Trnava – Stupava), kým sa bude D1 dvíhať a napojenie diaľnic v smere Trnava – Jarovce.

 

 

D1 Bratislava – Triblavina, rozšírenie v číslach:

  • Líniová dĺžka: 3,6 km
  • 18 mostov
  • Celková dĺžka mostov: 1,35 km
  • 2,51 km protihlukových stien