Sviatočný nápor má už bratislavská D1 za sebou

V súvislosti s nadchádzajúcimi vianočnými sviatkami sme v týchto dňoch očakávali zvýšený nápor motoristov na diaľničnom výjazde z Bratislavy. Naše sčítače intenzít dopravy zaznamenali najvyšší nápor v piatok 17.12.2021, a to o 14% viac ako je priemer - aktuálne už dopravné intenzity klesajú. Motoristov prosíme o zvýšenú pozornosť, aby všetci dorazili bezpečne k rodinám.

V piatok 17.12.2021 sme zaznamenali pri výjazde z Bratislavy po D1 86 629 prechádzajúcich vozidiel, čo predstavuje vyššiu intenzitu dopravy v priemere o 14%, oproti bežným pracovným dňom roka. V pondelok 20.12.2021 sme zaznamenali vyššiu intenzitu dopravy v priemere len  o 7%, čo predstavovalo vyšší počet prechádzajúcich vozidiel o 5 350 oproti ostatným pracovným dňom. V utorok 21.12. sme zaznamenali intenzitu dopravy vyššiu už iba o 3 %. Úsekom D1 Vajnory - Zlaté Piesky prechádzalo v roku 2021 v pracovných dňoch v priemere 82 139 vozidiel. Zdá sa, že najväčší nápor motoristov má už bratislavská D1 za sebou, napriek tomu však apelujeme na zvýšenú opatrnosť a ohľaduplnosť pred nadchádzajúcimi sviatkami.

 

Minulý rok bola situácia odlišná

Minulý rok pred Vianocami však bola situácia diametrálne odlišná, motoristi odchádzali z Bratislavy už pred 4. adventnou nedeľou. Nízke intenzity boli spôsobené vrcholiacou epidémiou COVID-19 a lockdownom. Ľudia využívali predchádzajúci víkend a cestovali skôr a to už v piatok 18.12.2020, výsledkom čoho boli namerané intenzity dopravy atakujúce celoročné maximá hlavne na území Bratislavského kraja, pričom prevažoval smer zo západu na východ. Intenzity dopravy posledné dni pred Vianocami minulého roka, 22.12. boli v priemere nižšie až o 20% oproti priemerným pracovným dňom v roku. Intenzita dopravy v streda 23.12.2020 bola v priemere nižšia o 22 až 30 % oproti priemerným pracovným dňom v roku.