Práce na rozšírení D1 v Bratislave pokračujú, prebieha archeologický prieskum

Výstavba D1 Bratislava – Triblavina, rozšírenie pokračuje. Aktuálne prebieha okrem projektovania, prípravy staveniska, prípravy na odhumusovanie a prekládky sietí aj archeologický prieskum. Odborníci preskúmajú niekoľko lokalít na tejto trase. Archeológovia sa domnievajú, že v týchto miestach sa mohlo nachádzať praveké keltské sídlisko.

Archeologický prieskum je tradičnou súčasťou prípravných prác pred pustením sa do samotnej výstavby stavebných objektov diaľnice či rýchlostnej cesty. Národná diaľničná spoločnosť berie ohľad aj na históriu, preto chce, aby bolo zachované prípadné kultúrne dedičstvo. Stavba D1 Bratislava – Triblavina, rozšírenie má pre NDS vysokú prioritu a je vo verejnom záujme prepojiť diaľnice D1 a D4 čo najskôr. Zhotoviteľ stavby je povinný zabezpečiť archeologický výskum pod dohľadom archeologického dozoru v určených lokalitách, a to tak, aby čo najmenej ovplyvnil postup vykonávania prác na stavbe. Určilo sa sedem potenciálne zaujímavých lokalít z pohľadu nálezov, aktuálne sa výskum vykonáva už len na šiestich.

 

Aké ďalšie práce prebiehajú?

Príprava staveniska si vyžiadala aj demolačné práce. V priebehu minulého týždňa začala demolácia starej, nevyužívanej budovy dopravnej polície z minulého storočia. Pokračujú aj prekládky sietí a samozrejme, projektové práce.

 

Dokedy bude trvať projektovanie?

Zhotoviteľ dokončí väčšinu projektovej činnosti počas prvého roka. Proces projektovania však bude pokračovať počas celej doby výstavby. Výhodou využitia žltého FIDICU, podľa ktorého sa obstarával zhotoviteľ tejto stavby, je práve to, že činnosti na príprave a výstavbe môžu prebiehať paralelne. Popri projektovaní a prípravných prácach sa teda črtá už aj plán organizácie výstavby. Projektové práce úzko súvisia práve s organizáciou výstavby, s ktorou sú spojené míľniky pre postupné odovzdanie jednotlivých etáp motoristom. Máme dva veľké míľniky – vybudovanie dopravných vetiev, ktoré odklonia dopravu z diaľnice D1, kým sa bude dvíhať a napojenie diaľnic v smere Trnava – Jarovce.

 

D1 Bratislava – Triblavina, rozšírenie v číslach:

  • Líniová dĺžka: 3,6 km
  • 18 mostov
  • Celková dĺžka mostov: 1,35 km
  • 2 križovatky
  • 2,51 km protihlukových stien