Práce na úseku R2 Mýtna - Lovinobaňa začnú na jar 2019

Ukončenie súťaže na zhotoviteľa stavebných prác 13,5 km dlhého úseku medzi Mýtnou a Lovinobaňou NDS predpokladá začiatkom budúceho roka. Následne sa začne s výstavbou. Ukončenie výstavby je plánované na rok 2021.

Do súťaže sa zapojilo šesť spoločností, ktoré predložili nasledovné cenové ponuky: 

 

1. Metrostav a.s., HOCHTIEF SK s.r.o., HOCHTIEF CZ a.s. : 127 705 627,71

2. TODINI , CESTY SK s.r.o., CEDIS s.r.o. : 129 887 352,91

3. CESTY NITRA, a.s., PORR s.r.o. : 138 501 598,42

4. EUROVIA SK, a.s., EUROVIA CS, a.s. : 144 725 948,99

5. SMS-M-SILNICE-EKO SVIP : 145 421 442, 86    

6. STRABAG, Doprastav, VÁHOSTAV – SK, a.s. : 146 892 419,05

 

Predpokladaná hodnota zákazky v prípade úseku R2 Mýtna - Lovinobaňa, Tomášovce uvedená v súťažných podkladoch predstavuje 161,8 mil. € bez DPH. Riešený úsek rýchlostnej cesty  R2 začína dočasným napojením cesty I/16 na rýchlostnú cestu R2 v Mýtnej v podobe stykovej mimoúrovňovej  križovatky pred obcou Mýtna. Jeho súčasťou je 11 mostných objektov, 6 protihlukových stien, 8 zárubných či oporných múrov. Koniec úseku v km 21,760 je situovaný vo výhľadovej mimoúrovňovej križovatke Tomášovce, za ktorou pokračuje nadväzujúci úsek R2 Tomášovce - Ožďany.

 

V súťaži je aktuálne aj vedľajší úsek R2 Kriváň - Mýtna. V tomto prípade je predpoklad ukončenia súťaže v prvom polroku 2019. 

 

Ďalších 23 km 

 

V roku 2017 sme v tomto regióne pre motoristov sprejazdnili úsek R2 Zvolen východ – Pstruša. Ten sa napojil na úsek rýchlostnej cesty R2 Pstruša – Kriváň, ktorý je v prevádzke od roku 2015. Obyvatelia dotknutého regiónu tak už majú k dispozícii plnohodnotnú štvorpruhovú rýchlostnú komunikáciu od Zvolena až po Kriváň v dĺžke takmer 20 km. Po vybudovaní úsekov od Kriváňa po Lovinobaňu získajú motoristi z juhu stredného Slovenska ďalších takmer 23 km rýchlostnej cesty.