Práce na výstavbe mosta na D1 pri Podbanskom napredujú

Na diaľničnom moste pri Podbanskom už prebieha debnenie a betonáž nosnej konštrukcie. V marci 2021 začala Národná diaľničná spoločnosť búrať starý most. Nový most bude mať dĺžku 150 metrov, šírku 15 metrov a výšku 8,30 metra.

Motoristi by mali po novom moste prejsť v auguste 2022. Po výstavbe ľavého mosta smerom do Liptovského Mikuláša plánujeme aj opravu pravého mosta smerom do Popradu. Aktuálne je doprava obojsmerne vedená po pravom moste. Na moste sú dokončené krajné opory a všetky piliere (spodná stavba), aktuálne prebiehajú práce na nosnej konštrukcii, a betonáž je rozdelená do 3 etáp. Predpokladané množstvo betónu použitého pri všetkých III. etapách je 1 405 m3, pričom 2 etapy betonáže už máme za sebou.

 

Postup výstavby mosta

Výstavba mostného objektu pozostáva z nasledovných prác:

 • príprava staveniska
 • zhotovenie pilotážnych plošín
 • vytýčenie spodnej stavby
 • zhotovenie šablón, vŕtanie a betonáž pilót opôr
 • zhotovenie výkopov pre zakladanie
 • zhotovenie podkladových betónov
 • betonáž základových blokov
 • zhotovenie drieku podpery
 • aktuálne prebieha debnenie a betonáž nosnej konštrukcie

Čo nás ešte čaká pri výstavbe mosta

 • odstránenie skruže
 • dokončenie zásypov opôr a betonáž prechodových dosiek a krídiel, prechodové oblasti
 • izolácia nosnej konštrukcie asfaltových vrstiev
 • zhotovenie ríms, vozovky
 • zhotovenie ostatného príslušenstva mosta – zvodidlá, zábradlie, terénne úpravy
 • umiestnenie značiek pre sledovanie trvalých pretvorení
 • dokončenie mosta a jeho uvedenie do prevádzky

Most na D1 bol postavený už v roku 1984 ako súčasť stavby úseku diaľnice D1 Liptovský Ján – Liptovský Hrádok. Jeho poškodenie sme odhalili pri pravidelnej prehliadke v roku 2016. Následne začala oprava, ktorá poukázala na silné narušenie betónu nosnej konštrukcie ľavého mosta na viacerých miestach. Rozšírený dodatkový diagnostický prieskum nám potvrdil, že poškodenie je väčšieho rozsahu, a preto sme rozhodli, že ľavý most sa musí zbúrať a vybudovať nový.

most Podbanské na D1

betonáž na moste Podbanské

betonáž na moste Podbanské