Protihlukovú stenu vo Vlčkovciach odovzdáme do užívania skôr

Práce na protihlukovej stene na rýchlostnej ceste R1 v obci Vlčkovce sú už ukončené. Stena tak bude obyvateľom slúžiť o dva týždne skôr, ako sa predpokladalo.

Protihluková stena má dĺžku 2 570 m a nachádza sa pozdĺž obytnej zástavby obcí Vlčkovce a Križovany nad Dudváhom na úseku rýchlostnej cesty R1 Trnava – Nitra v km 2,630 až 4,427. Je 6 m vysoká a jej cieľom je odbremeniť obyvateľov žijúcich v tejto oblasti od hluku z premávky na rýchlostnej komunikácii.  

 

V dĺžke 48 m ju tvorí metakrylátová výplň. Druhým celkom je absorbčný materiál, ktorý zabraňuje odrazu zvuku a pohlcuje ho.   

 

O dva týždne skôr

 

Pôvodný termín ukončenia výstavby protihlukovej steny bol 31. augusta, NDS však stavbu odovzdá občanom do užívania o dva týždne skôr.

 

Dočasné zvodidlá, ktoré boli na rýchlostnej ceste osadené počas výstavby, plánujeme demontovať v dňoch 12. až 14. augusta tak, aby v pondelok 14. augusta bola rýchlostná cesta R1 v tomto úseku prejazdná v plnom profile bez obmedzení.  

 

Protihlukovú stenu postavila spoločnosť STRABAG za približne 2,5 milióna eur bez DPH. 

 

Základné informácie

 

Dĺžka: 2 570 m

Výška: 460 m úseku vo výške 5 m a 2 110 m úseku vo výške 6 m