R4 v Prešove nekončí, pokračujú prípravy rýchlostnej cesty až po hranicu s Poľskom

Národná diaľničná spoločnosť pokračuje v príprave rýchlostného ťahu R4 od Kapušian až po hranice s Poľskou republikou pri Hunkovciach. Od augusta postupne vyhlasujeme na jednotlivé úseky verejné súťaže na podrobnejšie stupne dokumentácie potrebnej k územnému rozhodnutiu. Už onedlho začneme aj výstavbu druhej etapy severného prešovského obchvatu s tunelom Okruhliak. Celý ťah R4 naprieč Slovenskom je dôležitým koridorom európskeho významu Via Carpatia a je súčasťou TEN-T siete. Zámerom je prepojiť Baltské, Čierne a Egejské more pozdĺž východnej hranice Európskej únie. Celkovo ide o 9 úsekov v súhrnnej dĺžke takmer 60 kilometrov (po trase Kapušany – Lipníky – Kuková – Giraltovce – Radoma – Rakovčík – Svidník – Ladomirová – Hunkovce – štátna hranica s Poľskom).

Ako pokračuje príprava?

Počas leta sme podpísali zmluvu na vypracovanie aktualizácie štúdie realizovateľnosti ťahu R4 od Kapušian až po štátnu hranicu s Poľskou republikou. Cieľom štúdie je nastavenie ekonomicky a technicky optimálneho vedenia rýchlostnej cesty, ktorá bude vyhovovať súčasným a výhľadovým nárokom na dopravu v danom severojužnom prepojení transeurópskeho TEN-T koridoru (Pobaltie – Poľsko – Slovensko – Maďarsko – Balkán). Prebiehali aj rokovania s projektantom, európskym orgánom Jaspers a Útvarom hodnoty za peniaze o dopravno-inžinierskych podkladoch. V tejto lokalite boli už zrealizované aj dopravné prieskumy. 

Prešovská R4 už finišuje

Úseky R4 Prešov – severný obchvat, I. a II. etapa sú rovnako súčasťou tohto dôležitého ťahu. V prípade prvej etapy už onedlho prestrihneme pásku a oficiálne tento úsek odovzdáme motoristom do užívania. Takisto sa už čoskoro spustia stavebné práce na nadväzujúcej druhej etape prešovského obchvatu. Pokiaľ sa chcete dozvedieť viac, sledujte našu stránku www.obchadzamuzpresov.sk