S obstarávaním mýtneho systému nezaháľame, poskytovanie mýtnych služieb obstaráme lacnejšie

Dosiahli sme ďalší míľnik v implementácii mýta, s obstarávaním nezaháľame. V úvode tohto týždňa sme podpísali dodatok, ktorý umožní odkup modulov od aktuálneho výbercu mýta do vlastníctva NDS. V blízkej dobe (odhadom v máji) vyhlásime novú súťaž na druhú časť z troch základných celkov obstarávania elektronického mýtneho systému. Namiesto pôvodných predpokladaných 290 miliónov eur bez DPH bude mať tender na poskytovanie mýtnych služieb  predpokladanú hodnotu zákazky do 50 miliónov eur. Ukončenie súťaže odhadujeme na október 2022.

Zrevidovaná súťaž na druhý celok mýtneho systému je následkom toho, že vďaka Európskej službe elektronického mýta (EETS) nebudeme potrebovať toľko jednotiek OBU, ako sa pôvodne predpokladalo. Do systému sa totiž bude môcť zapojiť akýkoľvek súkromný poskytovateľ služby, ktorý prejde registračným procesom. NDS už spustila oficiálne rokovania s tromi potenciálnymi prevádzkovateľmi. „Ktokoľvek, kto bude spĺňať štandardy EETS, bude pripustený do nášho medzinárodného mýta,“ povedal minister dopravy a výstavby Andrej Doležal.

 

Spomínaný odkup modulov od terajšieho poskytovateľa je v hodnote šiestich miliónov eur. Znamená to, že keď skončí zmluva na prevádzkovanie mýtneho systému so Skytollom, tieto moduly zostanú v rukách štátu a stávajú sa základným kameňom budúceho mýta. Pripomíname, že zmluva končí k 31.12.2022, po tejto dobe budú mýto na Slovensku vyberať súkromní provideri v EETS, s ktorými aktuálne rokujeme a – akonáhle ho vysúťažíme – aj národný poskytovateľ.

 

Nový mýtny systém súťažíme cez tri tendre. Prvý tender už čaká na záverečné vyhodnotenie. „Ak všetko pôjde tak, ako má, tak v máji by sme mali poznať víťaza prvého tendra,“ povedal riaditeľ úseku spoplatnenia a informačných technológií NDS Jaroslav Ivanco. Druhý tender sme zrevidovali a tretí (kontrolný systém) ešte vyhlásený nie je, plánujeme ho vypísať na jeseň.

 

Ako to bude fungovať s EETS?

Ambíciou NDS je, aby mali dopravcovia na výber minimálne troch alebo štyroch poskytovateľov, od ktorých si môžu vziať OBU jednotky. Ďalšie fungovanie môžeme ilustrovať na systéme operátorov a fungovania roamingu. Prepravcom to prinesie iba benefity, žiadne zvýšené náklady. Do systému sa bude môcť zapojiť omnoho viac poskytovateľov. V Európe ich je zatiaľ etablovaných 15.

 

Ak budú výber mýta zabezpečovať súkromní poskytovatelia služby, načo potrebujeme národného?

Zabezpečenie národného poskytovateľa mýtneho systému je nutnosť, má ho každá krajina zapojená do medzinárodného mýtneho systému. My v NDS aktuálne rokujeme so spoločnosťami Eurovag a Toll 4 Europe DKV. Ich provízia bude v jednotkách percent. Národného prevádzkovateľa však potrebujeme napríklad pre zabezpečenie predajných miest v ekonomicky nezaujímavých úsekoch. Ak by národný systém neexistoval, mohlo by to tiež spôsobiť, že konkurenční provideri by tlačili ceny umelo nahor.

 

Ako bude prebiehať registrácia EETS poskytovateľa mýtnej služby?

Po podpise zmluvy o tom, že na Slovensku môže podnikať, donesie svoju OBU jednotku. Od NDS dostane v rámci registrácie informácie o všetkých technických parametroch, ktoré musí spĺňať. Následne prebehne trojmesačné testovanie, potom dostane certifikát o tom, že jeho OBU jednotka je kompatibilná na Slovensku. A už ostáva len spustenie obchodného modelu a môže ich na Slovensku začať prevádzkovať. Očakávame, že to takto začne fungovať na jeseň tohto roka.

 

Čo to znamená pre dopravcu?

Odpoveď je jednoduchá: výrazné zjednodušenie fungovania a odbúranie zbytočnej administratívy. Dopravca po príchode na Slovensko za rodinou pred tohtoročnými vianočnými sviatkami sa už nebude musieť trápiť s menením OBU jednotiek na hraniciach. Prejde celou EÚ, vrátane Slovenska, s jednou krabičkou.