Skracujeme trvanie údržby tunelov

Národná diaľničná spoločnosť zefektívnila procesy pri realizácii pravidelnej údržby a servisovaní tunelov a motoristom budú tunely prístupnejšie skôr. Súčasné jesenné uzávery sú v porovnaní s minulým rokom o niekoľko desiatok hodín kratšie. Vďačíme za to lepšiemu plánovaniu jednotlivých údržbových prác – napríklad náter ostenia tunela Bôrik sme skrátili takmer na polovicu času. Optimalizácia sa dotkne aj ďalších tunelov – tunel Prešov bude uzavretý pre jesennú údržbu o 16 hodín kratšie.

Nedeľný tranzit bez obmedzení

Vo všeobecnosti sú uzávery tunelov po novom nastavené tak, aby už v nedeľu od 23:00 nebol obmedzený tranzit nákladných áut. 

Pracujeme na ďalších zlepšeniach

Tuneloví experti pravidelne vyhodnocujú reálne trvanie naplánovaných uzáver tunelov, pričom na základe vyhodnotení navrhujú ďalšie optimalizácie všade, kde je to možné. Reporty ukázali, že tohtoročná jarná údržba tunelov v drvivej väčšine skončila skôr ako bolo naplánované. Najväčšie, niekoľko hodinové, časové úspory boli pri servise bratislavského mestského tunela Sitina, ale aj pri tuneli Bôrik. Preto, napríklad v spomínanom tuneli Bôrik, sme pristúpili skúšobne začiatkom septembra k iba nočným uzáverám, doprava tak pocítila obmedzenie iba v minimálnej miere. Aj tu budeme vyhodnocovať efektívnosť a opodstatnenosť opatrení, vrátane rozsahu a času odstávky. Všetky termíny a trvania uzáver tunelov sú viazané na rozsah prác, ktoré sú na pláne v konkrétnom diaľničnom tuneli popri klasických servisných prácach.

Prehľad jesenných uzáver diaľničných tunelov nájdete tu: https://ndsas.sk/press/spravy/prebieha-jesenna-udrzba-tunelov