Spory na Višňovom začala riešiť medzinárodná komisia

Spory medzi NDS a Zhotoviteľom úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala pomáha od pondelka 28. januára riešiť medzinárodná Komisia pre riešenie sporov. Komisiu tvoria uznávaní profesionáli z Nemecka, USA a Veľkej Británie. Jedného člena komisie navrhla NDS, jedného zhotoviteľ a na jednom sa zhodli obe strany.

Komisia pomáha riešiť spory medzi Objednávateľom (NDS) a Zhotoviteľom (Združenie Salini Impregilo – Dúha). V pondelok sa uskutočnilo prvé iniciačné stretnutie, kde sa všetky zmluvné strany a komisia oboznámili s problematikou. NDS v najbližších dňoch dodá komisii doklady a stanovisko k problematike, ktorú chce riešiť a považuje ju za zásadnú, dokumenty sa aktuálne prekladajú do anglického jazyka.

 

Zhotoviteľ sa zaviazal do jedného mesiaca komisii predložiť prvý zásadný spor z jeho strany. NDS ako zásadnú problematiku vníma zodpovednosť Zhotoviteľa za projektovú dokumentáciu a jej prípadné zmeny a aktualizácie. Zhotoviteľ ako svoj zásadný spor vníma geologické podmienky v tuneli Višňové a ich predvídateľnosť resp. nepredvídateľnosť.