Štartujeme komplexnú rekonštrukciu mosta vo Vraní

Rekonštrukčné práce na dočasnom premostení v žilinskej mestskej časti Vranie by sa mali naplno rozbehnúť 13.10.2021. Po rekonštrukcii bude možné využívať pôvodne dočasný most aj naďalej.

Rekonštrukčné práce si vyžiadajú úplnú uzáveru mostov a cesty III/2095. Znamená to, že oba jazdné smery na premostení ako aj cesta III/2095 medzi obcami Vranie a Rudinka budú od 13.10.2021 do 30.11.2021 úplne neprejazdné, pričom doprava bude presmerovaná na okolité komunikácie. Rieku Kysuca sme premostili ešte v októbri 2015, počas výstavby diaľničného úseku D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno. Pomohol modernizovaný železničný most ŽM 16.

 

Na premostenie využívame dva provizórne mosty dĺžky 72 metrov, ktoré boli navrhnuté a určené pre železničnú prevádzku. Museli sme ich preto upraviť, aby po nich mohli prechádzať aj automobily. Každý most sa skladá z dvojice mostných polí, o rozpätí 48 a 24 metrov. Mosty sú z oceľovej, rozoberateľnej konštrukcie, zostavenej z jednotlivých, vopred presne vyrobených súčastí, spojených skrutkami. Voľný priestor medzi zvodidlami je široký 3,7 m. Premostenie je bez lávky pre peších.

 

Pôvodný dočasný most z októbra 2015 mal pritom rozpätie iba 48 m a bol jednopoľový. Pozostával z dvoch mostných konštrukcií, každej pre samostatný jazdný pruh, osadených vedľa seba na spoločných oporách. Za nimi boli v smere od Vrania umiestnené dočasné rúrové priepusty. Z dôvodu nedostatočného prietokového profilu rieky Kysuca boli priepusty odstránené a nahradené ďalšími dvomi mostnými poľami o rozpätí 24 m. Zároveň sme na pôvodnom premostení vymenili originálnu oceľovú mostovku za železobetónovú. Takto upravený dočasný most slúži motoristom od decembra 2017.

 

Premostenie výrazne pomáha k ekologickej ochrane územia, čo sa prejavuje znížením exhalátov, hlučnosti a v neposlednom rade aj nehodovosti. Jeho vybudovanie zlepšilo nielen bezpečnosť a plynulosť premávky, ale výrazne sa podpísalo aj pod zníženie tranzitnej dopravy po miestnych komunikáciách, ktoré neboli dimenzované na takúto dopravnú záťaž. Prispieva k celkovému skvalitneniu života a sociálnemu komfortu ľudí žijúcich v tejto mestskej časti.

 

Po ukončení rekonštrukcie a spustení cestnej premávky po moste bude údržbu mostu vykonávať na základe zmluvy Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja. Údržbou sa rozumie bežná údržba a zimná údržba vrátane všetkých riadiacich výkonových činností, ktorou bude zabezpečená zjazdnosť a prevádzkyschopnosť mostného objektu.