Štát dlhodobo investuje do výstavby štvornásobok celého výberu mýta

Štát do výstavby diaľnic dlhodobo investuje štvornásobne viac, ako tvoria celkové tržby z mýta. Len investičné náklady NDS na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest v rokoch 2010 až 2018 predstavovali trojnásobok celkového výberu mýta (4,55 miliardy eur), keď tržby z mýta v tomto období dosiahli 1,57 miliardy eur.

Popri tom sa v tomto období realizovali dva PPP projekty a to R1 Nitra – Tekovské Nemce (stavebné náklady 887 miliónov eur) a nultý bratislavský obchvat D4/R7 (stavebné náklady 860 miliónov eur). Štát teda v rokoch 2010 až 2018 priamo do výstavby diaľničnej infraštruktúry investoval cca 6,29 miliardy eur, teda štvornásobne viac, ako vybral na mýte.   

 

 

39 stavieb

 

Zároveň NDS od roku 2010 odovzdala motoristom do užívania 39 stavieb vo výške 3,018 miliardy eur. Spolu s PPP projektom R1 Nitra – Tekovské Nemce ide o stavby za 3,9 miliardy eur, čo je viac ako dvojnásobok celkových tržieb z mýta.

 

Aktuálne má NDS rozostavaných 9 stavieb za 2,05 miliardy eur a realizuje sa aj PPP projekt nultého bratislavského obchvatu D4/R7 (stavebné náklady 860 miliónov eur). Spolu ide o rozostavané úseky za 2,91 miliardy eur, takmer dvojnásobok výberu mýta. 

 

Peniaze z mýtneho systému teda tvoria iba časť investičných nákladov na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest, štát do nich dlhodobo dáva približne štvornásobok.

 

Vybrané financie idú do ciest

 

NDS rovnako zdôrazňuje, že bez ohľadu na rozdelenie čistých výnosov z mýta, všetky vybrané financie išli do diaľnic a rýchlostných ciest, keďže prevádzka a údržba patria popri samotnej výstavbe k neoddeliteľnej súčasti využívania tejto cestnej siete.

 

Celkové tržby z mýta (1,57 mld. eur) predstavujú iba 25,6 percenta celkových zdrojov NDS (6,16 mld. eur) v rokoch 2010 – 2018.