Stavba košickej R2 slávnostne odklepnutá. Tranzit pôjde naokolo Košíc v roku 2025

Národná diaľničná spoločnosť zahájila výstavbu vyše 14 kilometrov dlhej rýchlocesty R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany slávnostným poklepaním základného kameňa stavby. Vo výsledku prepojí tento úsek diaľnicu D1 s rýchlostnou cestou R4. Zároveň bude úsek súčasťou medzinárodného koridoru Via Carpatia. Výstavba košickej R2 bude stáť približne 132 miliónov eur, financovanie je zabezpečené z prostriedkov EÚ.

Aktuálne budovaný košický úsek R2 začína v križovatke Košice – Juh napojením na už postavenú rýchlostnú cestu R4 a končí v mimoúrovňovej križovatke Hrašovík, ktorá sa pripája na D1 Budimír – Bidovce. Proces výstavby začal vytýčením staveniska, výrubom stromov, odlesnením, odstránením ornice a mačiny. Následne začneme prekladať existujúce inžinierske siete a pustíme sa do zemných prác.

 

Ochrana životného prostredia je prioritou

V rámci kompenzačných opatrení je navrhnutá revitalizácia časti mokrade, upravíme vodné plochy, jazierka a tône. Súčasťou stavby bude aj most určený pre prevedenie vody zo severnej na južnú časť mokrade a prepojenie populácie drobných stavovcov. Ďalším environmentálnym prvkom budú zriadené navádzacie bariéry pre žaby, aby sa im zamedzil vstup na vozovku. V úseku mokrade a v úseku mostu ponad Hornád budú vybudované zábrany proti kolíziám vtákov a netopierov.

 

Tony zaujímavého textu na kosicenaokolo.sk

Za účelom transparentného informovania motoristickej verejnosti sme vytvorili špeciálnu webstránku. Na webe www.kosicenaokolo.sk budú dominovať najmä aktuálne informácie o postupe a progrese prác. Pre odbornú a laickú verejnosť budeme prinášať exkluzívne videá z výstavby, ale aj rozhovory so stavebnými expertami podieľajúcimi sa na výstavbe tohto najdôležitejšieho dopravného diela na východnom Slovensku.

 

R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany v číslach:

  • 14,2 km
  • 13 mostov
  • 3 križovatky
  • 7,2 km protihlukových stien
  • 52 preložiek inžinierskych sietí
  • 2,5 miliónov m3 odkopanej a navezenej zeminy
  • 2 milióny ton odťaženého kameňa
  • 132,5 milióna eur