Súťaž na službu spoplatnenia cestnej infraštruktúry plánujeme vyhlásiť v máji

Súťaž na komplexnú službu spoplatnenia cestnej infraštruktúry plánujeme vyhlásiť v máji 2020. Komplexná služba spoplatnenia cestnej infraštruktúry obsahuje službu poskytovania elektronického výberu mýta, poskytovanie výberu úhrad a evidencie elektronickej diaľničnej známky, realizáciu platieb palivovými kartami ako aj výkon kontroly dodržiavania povinností platiteľov mýta a diaľničnej známky.

Národná diaľničná spoločnosť na príprave novej súťaže spoplatnenia pracuje už viac ako jeden rok. V decembri 2019 sme začali prípravné trhové konzultácie. Aktuálne prebieha vyhodnocovanie zaslaných dotazníkov od oslovených spoločností, ktorého ukončenie očakávame začiatkom budúceho týždňa. Závery z prípravných trhových konzultácií budú použité pri formulácii zadania súťažných podkladov pre nový systém spoplatnenia.

 

Harmonogram prípravy verejnej súťaže Komplexnej služby spoplatnenia cestnej infraštruktúry: 

 

  • 21.12.2019 Spustenie realizácie Predbežných trhových konzultácií
  • 07.02.2020 Ukončenie a vyhodnotenie Predbežných trhových konzultácií                                              
  • Aktuálne prebieha zapracovanie vyhodnotenia Predbežných trhových konzultácií do Štúdie Uskutočniteľnosti, jej schválenie a odoslanie na Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR

Nasledovné kroky:

  • Schválenie Štúdie uskutočniteľnosti na Útvare hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR
  • Zapracovanie vyjadrenia Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR do Štúdie uskutočniteľnosti a súťažných podkladov pre verejnú súťaž
  • Odoslanie súťažných podkladov na Úrad pre verejné obstarávanie
  • Schválenie súťažných podkladov na Úrade pre verejné obstarávanie
  • Zapracovanie vyhodnotenia Úradu pre verejné obstarávanie do súťažných podkladov
  • Schválenie súťažných podkladov pre verejnú súťaž v rámci Národnej diaľničnej spoločnosti a Ministerstva dopravy a výstavby SR
  • Vyhlásenie verejnej súťaže