Tendrujeme ďalšiu časť mýtneho systému

Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila tender na poskytovanie palubných jednotiek a zákazníckych služieb pre platiteľov mýta. Zákazka je druhým dielom novo obstarávaného systému elektronického výberu mýta. Ponuky záujemcov budeme otvárať 30. júna 2021.

Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na 196 mil. eur. Skutočná cena sa bude odvíjať od rozsahu realizovaného plnenia, a teda počtu palubných jednotiek a zákazníckych miest v prevádzke a objemu uhradeného mýta. S víťazom tendra uzatvoríme zmluvu na poskytovanie mýtnych služieb v trvaní 63 mesiacov s možnosťou opcie o ďalších 60 mesiacov.

 

"Od nástupu na rezort dopravy robíme s kolegami z Národnej diaľničnej spoločnosti všetko pre to, aby sme priniesli pre našich dopravcov kvalitné a férové služby. Nové mýto bude spravodlivé a efektívne," vraví Andrej Doležal, minister dopravy a výstavby SR.

 

Prvé tri mesiace služieb budú určené na vykonanie registrácie vozidiel do nového mýtneho systému a na skorú distribúciu nových palubných jednotiek platiteľom mýta ešte pred ukončením výberu mýta v súčasnom systéme. 

 

Podmienky účasti

  • schopnosť poskytovať služby platiteľom mýta v sieti viac ako 135 zákazníckych miest umiestnených spravidla na čerpacích staniciach a hraničných priechodoch
  • palubné jednotky budú poskytované platiteľom mýta bezodplatne, náklady na ich obstaranie, logistiku a prevádzku budú súčasťou ceny zákazky
  • pre počiatočnú fázu sa počíta so zásobou 420-tisíc kusov palubných jednotiek
  • súčasťou požiadaviek na preukázanie schopností uchádzača splniť podmienky je funkčný test konceptu navrhovaného riešenia infraštruktúry na poskytovanie služieb, zameraného na procesy používania palubných jednotiek a preverenie prevádzkovej spoľahlivosti, správnosti a presnosti palubných jednotiek na účely správneho a bezporuchového vyrubenia mýta 

Súťažné ponuky budeme vyhodnocovať multikriteriálne. Najväčšiu, 65-percentnú váhu má celková cena za dodanie predmetu zákazky, v hodnotení však budeme prihliadať aj na časový interval odosielania mýtnych deklarácií a počet mobilných distribučných miest.  

 

Súčasťou bude aj poskytovanie zákazníckeho servisu

Prostredníctvom zákazníckych služieb bude môcť platiteľ mýta zaregistrovať vozidlo, uzatvoriť zmluvu o užívaní vymedzených úsekov ciest, získať palubnú jednotku a uhradiť mýto v hotovosti alebo bezhotovostne – palivovými a platobnými kartami.  

 

Aký bude nový mýtny systém

  • flexibilnejší a ekonomickejší
  • prinášajúci viac zdrojov na údržbu spoplatnenej siete
  • vlastniť a prevádzkovať ho bude štát
  • kompatibilný s európskym mýtnym systémom