Termín sprejazdnenia úseku D1 Hubová - Ivachnová sa nemení

NDS odmieta zavádzajúce tvrdenia poslanca Marosza a politikárčenie v predvolebnej kampani. Pán Marosz zbytočne straší verejnosť. Termín sprejazdnenia úseku diaľnice D1 Hubová - Ivachnová platí stále jún 2022.

Z dôvodu podania rozkladu voči záverečnému stanovisku Ministerstva životného prostredia SR sa zmluvný termín ukončenia výstavby úseku  D1 Hubová - Ivachnová, nie sprejazdnenia úseku, posúva o 175 dní. Ide o počet dní, koľko trvalo kým sa rozklady zamietli a záverečné stanovisko mohlo nadobudnúť právoplatnosť. Táto informácia je zverejnená už rok. Ide o bežný postup, keď úsek môže slúžiť motoristom skôr, ako sú ukončené všetky stavebné práce.

 

Pôvodný termín nadobudnutia právoplatnosti bol 1. 2. 2018, ale vzhľadom na zdĺhavé riešenie podaných námietok a pripomienok dotknutých orgánov nadobudlo záverečné stanovisko právoplatnosť dňa 26. 7. 2018 (175 dní). NDS tieto skutočnosti nedokáže ovplyvniť. Všetky dodatky aj pokyny na zmenu sú zverejnené v centrálnom registri zmlúv a sú prístupné všetkým občanom Slovenskej republiky. Pokyn na zmenu č. 46, ktorého obsahom je predĺženie lehoty výstavby, bol zverejnený 5. 12. 2018. Povinnosťou Investora a Zhotoviteľa je raz za pol roka uzatvoriť sumarizačný dodatok vydaných pokynov na zmenu, ktorý je taktiež zverejnený.