TRANSGREEN: Zelená a sivá infraštruktúra v Karpatoch

Národná diaľničná spoločnosť sa zapojila do environmentálneho projektu TRANSGREEN. Jeho cieľom je ochrana prírody pri budovaní veľkej dopravnej infraštruktúry. Počas projektu sa bude monitorovať migrujúca zver na štyroch územiach karpatského regiónu.

Dopravná sieť tvorená z diaľkových cestných komunikácií a železníc, ktorá prepája jednotlivé časti Slovenska a nadväzuje na susediace krajiny sa neustále vyvíja. Veľké infraštruktúrne projekty sa postupne dobudovávajú naprieč celými Karpatami a dotýkajú sa aj cenných území, vrátane lokalít európskeho významu. Líniové stavby môžu výrazne poškodiť a fragmentovať mnohé významné chránené územia.

 

Čo je TRANSGREEN

Cieľom projektu TRANSGREEN je zabrániť tlakom a potenciálnym hrozbám, ktoré spôsobuje dopravná infraštruktúra a nastaviť environmentálne šetrné plánovanie dopravných koridorov v krajinách projektových partnerov: Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko a Ukrajina. Projekt TRANSGREEN združuje organizácie priamo zapojené do tvorby plánov veľkej infraštruktúry v oblasti cestnej dopravy a inštitúcie ochrany prírody (na Slovensku Národná diaľničná spoločnosť a Štátna ochrana prírody SR), výskumné centrá, medzinárodné a národné environmentálne organizácie.

Projektoví partneri majú skúsenosti, kapacitu a ambíciu navrhnúť riešenia a konkrétne „zelené” opatrenia, ktoré pomôžu minimalizovať vplyv dopravnej infraštruktúry na prírodu s osobitným dôrazom na ekologické koridory. Tie by mali zaisťovať bezpečnú migráciu druhov zveri, ktoré sú najzraniteľnejšie voči vplyvu diaľkových komunikácií: veľké šelmy (medveď, vlk a rys) a niektoré druhy bylinožravcov.

 

Monitoring v Karpatoch

V Karpatoch boli vybrané štyri pilotné územia, pre ktoré sa navrhnú konkrétne opatrenia z hľadiska plánovania a výstavby veľkej dopravnej infraštruktúry na zvýšenie bezpečnosti migrujúcej zveri: Kysuce – Beskydy (Slovensko, Česká republika), Košice – Miškolc (Slovensko, Maďarsko) – Užhorod (Ukrajina), Tîrgu Mureș – Iași (Rumunsko), Curtici Radna – diaľnica Deva (Rumunsko).

V rámci projektu sa tiež vypracuje všeobecný súbor opatrení a pravidiel týkajúcich sa integrovaného plánovania dopravných projektov, ktorý sa bude dať využiť a aplikovať v rámci celého Karpatského regiónu.