Trhových konzultácií k Višňovému sa zúčastnilo 24 spoločností

Prípravných trhových konzultácií k dostavbe úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala sa zúčastnilo 24 stavebných a projektových spoločností ako aj zástupcovia Ministerstva dopravy a výstavby SR, Ministerstva financií SR, odbornej verejnosti a tretieho sektora. 

Diskutovalo sa o nastavení a príprave súťažných podmienok tendra a prípadných rizík nedokončenej stavby. Cieľom prípravných trhových konzultácií je získať podnety a pripomienky odbornej verejnosti k pripravovanému zámeru verejného obstarávateľa.

 

„Cieľ NDS je jednoznačný, vyhlásiť čo najkvalitnejší tender, ktorý zabezpečí čo najrýchlejšiu dostavbu úseku. Na stretnutí zaznel celý rad podnetných návrhov, išlo o otvorenú diskusiu. Takto otvorene sa podľa mojich informácií so spoločnosťami pred prípravou súťaže ešte nikto nerozprával,“ vysvetlil investičný riaditeľ NDS Jiří Hájek. NDS podnety firiem vyhodnotí a zapracuje do súťažných podmienok, aby v maximálne možnej miere predchádzala prípadným nedorozumeniam a zdržaniam v procese obstarávania. 

 

Štyri etapy 

 

Pre čo najrýchlejšie dokončenie úseku je proces verejného obstarávania rozfázovaný na štyri etapy. Ako prvý sa začne súťažný dialóg na diaľničný úsek D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala vrátane tunela Višňové, ktorého sa týkali prípravné trhové konzultácie. Nasledovať bude súťaž na stredisko údržby vrátane operátorského pracoviska, ako tretie sa vyhlási verejné  obstarávanie na technológiu tunela a poslednou bude súťaž na odpočívadlo Turie.   

 

 

Všetky podklady zo stretnutia odbornej verejnosti (predbežných trhových konzultácií), vrátane prezentácie investičného riaditeľa NDS, budú zverejnené a k dispozícii všetkým potenciálnym uchádzačom.

 

Spoločnosti zároveň môžu NDS poslať vyplnený dotazník s konkrétnymi podnetmi, návrhmi a pripomienkami k vyhláseniu súťaže na stavbu D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala. Po konzultáciách sa termín na zasielanie predĺžil z 2. do 9. augusta, aby spoločnosti mali dostatok času na prípravu.    

Spoločnosti môžu vyplnený dotazník zaslať e-mailom na: lujza.flimelova@ndsas.sk a veronika.chudicova@ndsas.sk do 9. augusta 2019 do 12:00 hod.