V Bratislave sa zníži hlučnosť z mostu. Osadí sa tichší mostný záver.

Národná diaľničná spoločnosť spustí začiatkom letných prázdnin stavebnú akciu na estakáde Prístavného mosta a vymení mostný záver za novú verziu, ktorá minimalizuje hluk pri prejazde vozidiel.

Pre uskutočnenie prác bolo strategicky zvolené letné obdobie, v ktorom sú nižšie dopravné intenzity a práce sú rozdelené do etáp. Pracovať sa bude aj počas nočných hodín či víkendov, no napriek tomu bude potrebné počítať s istými dopravnými obmedzeniami.

„Mostný záver, ktorý je na ľavobrežnej estakáde osadený zhruba štyri desaťročia, v terajšej dobe už nespĺňa jeho technické požiadavky na pohybové vlastnosti mosta a hlučnosť,“ vraví Rastislav Droppa, podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti. Jedným dychom dopĺňa, že ak by nenastala výmena pôvodného záveru typu 3W a porušil by sa, v mieste poruchy by bolo potrebné dlhodobo znížiť rýchlosť, prekryť mostný záver, prejazd by bol nepohodlný, zdržujúci a neskoršia výmena by si vypýtala vyššiu investíciu.

Mostné závery sú najdôležitejšou súčasťou mostov a estakád. Nachádzajú sa na začiatku a na konci mosta a umožňujú pozdĺžny pohyb nosnej konštrukcie mosta. Najväčšou záťažou pre mostné závery sú prejazdy ťažkých kamiónov. Bratislavské mosty denne využije takmer 100-tisíc vozidiel. 

Výmena mostného záveru sa zrealizuje v km 5,220 diaľnice D1 v ľavom jazdnom páse (v smere do bratislavskej Petržalky). Konkrétne medzi mostom nad Bajkalskou ulicou a ľavobrežnou estakádou Prístavného mosta. Pre lepšiu orientáciu, mostný záver sa nachádza v mieste, kde diaľnica mimoúrovňovo križuje Prístavnú ulicu a v blízkosti lokality Nivy. Hlavnými prácami bude prvotné odfrézovanie pôvodného asfaltu, vybúranie mostného záveru, osadenie nového oceľového lôžka, natavenie novej hydroizolácie mostovky, osadenie nových modulov gumokovových mostných záverov a nakoniec sa vyasfaltuje okolitá vozovka. 

Práce budú realizované v období od 8. júla s predpokladom trvania maximálne 48 dní.

V 1. etape sa  vymení mostný záver v ľavom a čiastočne v pravom jazdnom pruhu ľavého pásu, v 2. etape sa bude pracovať  v odstavnom a čiastočne v pravom jazdnom pruhu ľavého jazdného pásu.

Doprava bude vedená v dvoch jazdných pruhoch okolo pracoviska a počas obidvoch etáp bude pozdĺž staveniska v ľavom jazdnom páse (smer Petržalka) znížená rýchlosť na max 60km/h, v pravom jazdnom páse (smer Trnava) bude doprava bez rýchlostných obmedzení.