Vlani sme opravili 115 km vozoviek, zvyšovala sa aj bezpečnosť

Národná diaľničná spoločnosť opravila v roku 2016 vyše 115 km vozoviek, z toho 72,6 km predstavovala oprava a údržba diaľnic a 42,7 km oprava a údržba rýchlostných ciest. Opravy sa vykonávali kvôli poruchám povrchu alebo konštrukcie vozovky. Technológia opravy či údržby sa volila podľa druhu poruchy, či už išlo o výmenu krytu, výmenu obrusnej vrstvy, regeneračný postrek, emulzný mikrokoberec alebo náter.

Bezpečnosť na prvom mieste

Vyššej bezpečnosti na diaľniciach a rýchlostných cestách pomôže 27 novoosadených tlmičov nárazu. Rovnako v záujme zvýšenia bezpečnosti sme na úseku liptovskej D1 Ivachnová – Važec a na úseku D1 od Trnavy po križovatku Lúka osadili 66 km nových oceľových zvodidiel a takmer 30 km betónových zvodidiel. Výmenou a úpravou na týchto úsekoch prešli aj odvodňovacie zariadenia – štrbinové žľaby, rigoly, vymenili sa a doplnili nové odvodňovacie žľaby. Vymenili sme aj poklopy kanalizačných šácht v strednom deliacom páse.

Nové oplotenie v dĺžke 8,5 km dostal privádzač na R1 od Nitry ako aj vetvy diaľničnej križovatky Kúty v dĺžke 1,6 km. Obnovili sme aj oplotenie pri diaľničnom odpočívadle Sekule na D2 Sekule v dĺžke 948 m. Pre zvýšenie bezpečnosti sme doplnili spolu 62 vodiacich tabúľ za tlmiče nárazov, ktoré usmerňujú premávku v smere šípok a označujú tak nebezpečné miesto.

 

Komfort pre motoristov

Nové detské ihriská pribudli na  odpočívadle Zamarovce, na odpočívadle Východná sa vymenila zostava detského ihriska, nové fitnes zóny zase dostali odpočívadlá Zlaté piesky a Jarovce. Zároveň sme obnovili mobiliár odpočívadiel Stupava, Zlaté piesky, Čataj, Piešťany, Hrádok, Beckov, Zamarovce, Prejta, Dubnica, Hybe a Janovík. Vymenili sme aj stovku odpadkových košov.

Na všetkých detských ihriskách sa vykonala pravidelná povinná ročná kontrola. Úpravu vegetácie podstúpili odpočívadlá Zamarovce, Piešťany a Považská Bystrica.

 

Nové informačno-predajné miesto 

V júni otvorila NDS na rakúskej hranici v Jarovciach nové informačno-predajné miesto. Informačno-predajné miesto je akýmsi prvým bodom, s ktorým sa zahraničný motorista stretáva pri vstupe do našej krajiny.

Prostredníctvom vyškoleného a jazykovo zdatného personálu zabezpečuje motoristom prichádzajúcim na Slovensko predaj elektronickej diaľničnej známky, poskytuje komplexné informácie o cestnej infraštruktúre, možnostiach turizmu v krajine a mnoho ďalších nevyhnutných služieb.