Vozovka D2 rozšírená, štartujeme opravu mosta Lamač

Veľká letná dopravná operácia na bratislavskej D2 na moste Lamač nadobúda kontúry a začali stavebné práce na oprave mosta Lamač - ako prvé sa realizovalo frézovanie vozovkových vrstiev. Tento rok opravujeme ľavý most v smere z Bratislavy do Malaciek. Ešte predtým sme rozšírili diaľničnú vozovku za mostom, aby mohli autá počas opravy samotného mosta jazdiť v dvoch pruhoch v oboch smeroch. Vďaka tomu očakávame len minimálne komplikácie pre motoristov. Pripomíname, že obnova mosta potrvá do 31.8.2022.

Ako bude vedená doprava?

Motoristi budú môcť prechádzať v oboch smeroch dvoma jazdnými pruhmi. Vonkajší pruh bude široký 3,25 m a vnútorný 2,30 m. Vo vnútorných jazdných pruhoch bude povolená jazda vozidiel, ktorých celková šírka nepresahuje 2 metre. 

 

Ako budú prebiehať práce?

Most sa bude opravovať v nonstop režime v závislosti od technologických postupov, a to hlavne počas výluk ŽSR pri realizácii sanačných prác na spodnej stavbe a nosnej konštrukcii, ako aj počas betónovania spriahajúcej dosky. Dokopy na rozširovaní vozovky a samotnej oprave mosta pracuje približne 30 pracovníkov a využívame pri tom 15 mechanizmov. Z technologického hľadiska bude pre nás na oprave mosta najložitejším úkonom odstránenie starých železobetónových prekážok nad elektrickým vedením ŽSR. Tie slúžia na ochranu pred priamym dotykom so živými časťami trolejového vedenia. Tieto práce si vyžiadajú aj výluku na železničnej trati. 

 

Prečo sme doteraz rozširovali vozovku za mostom a čo tým získame?

S prvou etapou prác sme začali v máji 2022. V rámci prvej etapy sme rozšírili vozovku za mostom, vďaka čomu dokážeme predísť dopravným zápcham počas opravy samotného ľavého mosta. Bude to mať aj trvalý efekt. Rozšírenie vozovky teda prinesie dva benefity:

  • zachováme počet jazdných pruhov počas opravy ľavého mosta – dva jazdné pruhy v smere do Malaciek a dva jazdné pruhy v smere do tunela Sitina,
  • predĺžime natrvalo pripájací pruh z cesty II/505 od Borov na D2 v smere do Bratislavy.

Aké práce nás čakajú v týždni od 20.6.-26.6.2022

  • Aktivácia zariadenia staveniska
  • Frézovanie asfaltových vozovkových vrstiev
  • Sanácia spodnej stavby a podhľadu nosnej konštrukcie
  • Odstránenie oceľového zvodidla
  • Prekládka káblov na strednej rímse
  • Búranie mostného zvršku, ríms, vyrovnávajúceho betónu, odvodňovačov, DMZ
  • Montáž debnenia ríms a podpernej konštrukcie pre prekládku VN káblov
  • Demontáž pôvodných protidotykových zábran